Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Euroopa avalik haldus

ELi avaliku halduse ametnike tööl on otsene mõju Euroopa Liidu majanduskasvule ja kodanike heaolule. 

ELi ametnikud osalevad üldsuse huvisid teenivate otsuste väljatöötamisel. Nad toetavad igakülgselt otsusetegijaid, töötades välja poliitikameetmeid ELi elu kõigis aspektides, näiteks õigusküsimused, tervishoid, töö, ettevõtlus, maksud, IT jne. 

Poliitikaametnik

Ametikoha kirjeldus

Poliitikaametnikud nõustavad ja toetavad kõrgemaid ametnikke ELi poliitika kujundamisel, elluviimisel ja hindamisel paljudes valdkondades alates välispoliitikast kuni inimõiguste, personaliküsimuste ja programmijuhtimiseni. 

Nad täidavad mitmesuguseid ülesandeid, mille hulka kuulub analüüside tegemine ja lahenduste pakkumine, strateegiate väljatöötamine, projektide läbiviimine, osakondade- ja institutsioonidevahelise töö koordineerimine, ELi tegevust käsitlevate avalike konsultatsioonide korraldamine ja suhtlemine väliste sidusrühmadega.
 
Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ning akadeemiline kraad ametiülesannetega seotud erialal, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige avaldatud valikumenetlusest alati konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta