Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Välissuhted

Välissuhete spetsialistid aitavad edendada ja kaitsta ELi huve ja väärtusi suhetes kolmandate riikide ja valitsustevaheliste organisatsioonidega.

Nad edendavad ELi välispoliitika eesmärkide saavutamist, koordineerides rahvusvahelist koostööd, tugevdades rahvusvahelist julgeolekut ja toetades inimõiguste austamist. 

Välissuhete ametnik

Ametikoha kirjeldus

Välissuhete ametnikud teevad koostööd ELi liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste ja erinevate ELi institutsioonidega, et seeläbi ühtlustada Euroopa Liidu välistegevust.

Välissuhete ametnike ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas ka osalemine läbirääkimistel ja mitmepoolsete lepingute rakendamisel, ELi esindamine välismaal, tihe koostöö ELi delegatsioonide ja saatkondadega, poliitiliste aruannete ja ülevaadete koostamine otsusetegijatele.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ning akadeemiline kraad ametiülesannetega seotud valdkonnas, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige avaldatud valikumenetlusest alati konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Rohkem tööpakkumisi ja praktikavõimalusi leiab Euroopa välisteenistuse veebisaidilt.