Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Õigusvaldkond

Juristid tegelevad ELi institutsioonide töö kõigi õiguslike aspektidega. Nad osalevad ELi õigusloomeprotsessis ja töötavad muu hulgas sellistes valdkondades nagu turukonkurents, kuritegevusevastane võitlus, andmekaitse, piiriülene koostöö, pangandusteenused, pettuste tõkestamine, rahvusvahelised lepingud, tarbijaõigus.

Õiguskeeleekspert

Ametikoha kirjeldus

ELi õiguskeeleeksperdid tagavad, et kõik uued õigusaktid tõlgitakse õigesti teistesse ELi keeltesse ja et need kajastavad tõetruult originaalteksti.

Ametikoht eeldab suurepärase keeleoskusega võimekaid juriste. Nende ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas kogu seadusandliku menetluse protsessi jälgimine ja tegutsemine nõustajatena, suuniste andmine õigusaktide koostamiseks, õigustekstide kontrollimine ja toimetamine ning vorminõuetele vastavuse kontrollimine. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on ühe ELi keele suurepärane oskus, vähemalt kahe muu keele väga hea oskus ning kraad õigusteaduses. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Ajutiste töövõimalustega tutvumiseks vaadake ka Euroopa Kohtu veebisaiti.

Jurist

Ametikoha kirjeldus

ELi juristid annavad õigusalast nõu, tagavad õigusaktide õiguspärasuse ja koostamise kvaliteedi, teevad ulatuslikku õigusalast uurimistööd ja analüüsi ning esindavad institutsioone kohtumenetlustes. 
Juristide ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas õiguspoliitiliste dokumentide koostamine, kõrgema juhtkonna õigusnõustamine, osalemine liidu õigusaktide vastuvõtmist käsitlevates institutsioonidevahelistes läbirääkimistes, koostöö ELi liikmesriikidega nende siseriiklike õigusaktide täiustamiseks, ELi institutsioonide esindamine kohtumenetlustes, põhjaliku uurimistöö ja analüüsi tegemine, osalemine rahvusvahelisel tasandil toimuvatel õigusalastel kohtumistel.
 
Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ning kraad õigusteaduses, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta