Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Teadus- ja uurimistegevus

EL peab üha enam tuginema ekspertidele, et lahendada ulatuslikke ja keerulisi keskkonna-, tervishoiu-, toidu-, digi- ja muid üleilmseid probleeme.

Suur nõudlus on pädevate ja suurte kogemustega eri valdkondade spetsialistide järele, kes töötaksid näiteks põllumajandus-, tervishoiu- ja toiduohutusekspertide, keemiaspetsialistide, tuumainspektorite või tehisintellekti administraatoritena.

Teadusspetsialistid

Ametikoha kirjeldus

Oma ainulaadsete eksperditeadmistega annavad teadlased ja muud spetsialistid väärtusliku panuse teadusalaste probleemidega tegelevate institutsioonide ja poliitikakujundajate töösse. 

Muu hulgas on ekspertide ülesandeks sageli töötada välja poliitikameetmeid ja uusi õigusakte, rakendada ja hallata kehtivaid õigusakte ja programme, teha uuringuid ja analüüse, anda strateegilist nõu, teha kontrolle ja osaleda rahvusvahelistel kohtumistel ja läbirääkimistel. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Nõutav kvalifikatsioon sõltub ametikoha laadist. Üldjuhul on vajalik vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel, akadeemiline kraad ametiülesannetega seotud valdkonnas ning mõne- või mitmeaastane asjakohane erialane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Lepinguvõimalusi leiab ka Teadusuuringute Ühiskeskuse veebisaidilt.