Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Tugitöötajad

Tugitöötajad annavad olulise panuse ELi toimimisse mitmesuguste tegevuste kaudu.

Tugitöötajate hulka kuuluvad näiteks sekretärid ja haldusassistendid, personalivaldkonna assistendid, autojuhid, turvaametnikud ja saaliteenindajad.

Autojuht

Ametikoha kirjeldus

Autojuhid sõidutavad ELi kõrgemaid ametnikke, liikmesriikide ametnikke, diplomaatilise korpuse liikmeid ja muid VIP-kliente ELi kohtumis- ja teenistuskohtades Brüsselis, Luksemburgis, Strasbourgis ja mujal.

Samuti võib nende tööülesannete hulka kuuluda tundliku/konfidentsiaalse posti vedamine, isikute ja esemete turvalisuse tagamine sõidu ajal ning ELi sõidukite hoolduse ja nõuetekohase kasutamise tagamine.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Keelte ja erialase töökogemuse suhtes esitatavad miinimumnõuded lisatakse asjaomase valikumenetluse avaldamisel ametlikesse konkursidokumentidesse. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Autojuhte võidakse värvata ka lepinguliste töötajatena.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Turva- ja kaitseametnikud

Ametikoha kirjeldus

ELi turva- ja kaitseametnikud tagavad töötajate ja külastajate, vara ja hoonete ning tundliku ja salastatud teabe turvalisuse.

Nende ametiülesannete hulka kuulub patrullimine ning tööruumide ja töötajate jälgimine, julgeolekuohtude ärahoidmine, kahtlasest käitumisest ja kahtlastest vahejuhtumitest teatamine, ELi tööruumidesse sisenevate isikute ja kaupade selekteerimine ja sissepääsu kontroll, turvapatrullimine ELi hoonetes, sekkumine tulekahju ja/või muude häirete korral, esmaabi andmine hädaolukordades, turvakontrollide tegemine sissetulevatele kaupadele ja tarnetele. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Keelte ja erialase töökogemuse suhtes esitatavad miinimumnõuded lisatakse asjaomase valikumenetluse avaldamisel ametlikesse konkursidokumentidesse. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Saaliteenindaja

Ametikoha kirjeldus

Euroopa Parlamendi saaliteenindajad abistavad tavaliselt Euroopa Parlamendi liikmeid ja muid parlamenti kutsutud kõrgel positsioonil isikuid täiskogu istungitel, parlamendi organite koosolekutel ja muudel parlamendiüritusel.

Nende ülesanne on tagada eeskirjadest kinnipidamine ja turvapõhimõtete järgmine.

Saaliteenindajate ülesannete hulka kuulub ka koosolekuruumide ettevalmistamine ja valvamine, parlamendiliikmete, tähtsate isikute või muude külastajate abistamine ja kohtadele juhatamine, tseremoniaalsete ülesannete täitmine koostöös protokollitalitusega.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Keelte ja erialase töökogemuse suhtes esitatavad miinimumnõuded lisatakse asjaomase valikumenetluse avaldamisel ametlikesse konkursidokumentidesse. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Konverentsitehnik

Ametikoha kirjeldus

Konverentsitehnikud vastutavad multimeedia-/audiovisuaal- või konverentsipaigaldiste heli- ja videoseadmete käitamise eest. 

Samuti pakuvad nad audiovisuaal- ja IT-seadmetega seotud esmatasandi tehnilist tuge.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Keelte ja erialase töökogemuse suhtes esitatavad miinimumnõuded lisatakse asjaomase valikumenetluse avaldamisel ametlikesse konkursidokumentidesse. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Sekretär/haldusassistent

Ametikoha kirjeldus

Sekretärid ja haldusassistendid täidavad mitmesuguseid ülesandeid, mille hulgas on näiteks üksuses või osakonnas ühe või mitme inimese abistamine, toimikute ettevalmistamine, osakonna tegevuse korraldamine ja koordineerimine, dokumentide ettevalmistamine, käsitlemine, viimistlemine ja kontrollimine, teabe otsimine, koostamine ja levitamine. 

Personalivaldkonna assistendid täidavad personalijuhtimisega seotud ülesandeid sellistes valdkondades nagu värbamine, karjäär, koolitus ja võrdsed võimalused.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ja keskharidus või kutsealane koolitus ning selle omandamisele järgnenud vähemalt mõneaastane erialane töökogemus. Kõrgema palgaastmega ametikohale kandideerimiseks on nõutav mitmeaastane erialane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta