Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Hindamiskeskuse ja konkursi lõpptulemuste avaldamine kandidaatide EPSO kasutajakontodel: 24/06/2021

Reservnimekirjas olevate kandidaatide arv: 8

Miinimumpunktid: 153​

Reservnimekiri avaldatakse meie veebisaidil umbes ühe kuu jooksul pärast seda, kui konkursi lõpptulemused on kandidaatide EPSO kasutajakontodel teatavaks tehtud.

Post date: 25/06/2021 - 08:26

Hindamiskeskuse kutse avaldamine kandidaatide EPSO kasutajakontodel: 15/02/2021

Hindamiskeskusesse kutsutud kandidaatide arv: 13

Edasi pääsevad kõik kandidaadid, kes sooritasid testi(d) edukalt ning vastavad osalemistingimustele.

 

Post date: 17/02/2021 - 17:04

Eelvalikutestide tulemuste avaldamine kandidaatide EPSO kasutajakontodel: 03/07/2020

Hindamiskeskusesse kutsutud kandidaatide ligikaudne arv: 13

Minimaalne nõutav punktisumma: 33​

Post date: 07/07/2020 - 17:26

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Celestina Iannone

Esimehe asendaja

Erwin Beysen

Liikmed

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Asendusliikmed

Liina Teras

Gianfranco Gori

Post date: 07/08/2019 - 16:41

Eelvalikutestide tulemuste avaldamine kandidaatide EPSO kasutajakontodel: 12/07/2019

Hindamisetapis osalevate kandidaatide arv: 36

„Võimete sõel“ – hindamisetappi jõudmiseks vajalikud miinimumpunktid: 19​

Post date: 19/07/2019 - 11:11

Eelvalikutestide (esimene etapp) tulemuste avaldamine kandidaatide EPSO kasutajakontodel: 07/06/2019

Konkursi järgmisesse etappi („võimete sõel“) jõudnud kandidaatide arv: 366

Post date: 11/06/2019 - 16:08