Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO kujundab personalivaliku protsessi ümber

EPSO on oma personalivaliku protsessi põhjalikult ümber kujundamas, et võtta rohkem arvesse ELi institutsioonide muutuvaid vajadusi ja tööturu tegelikku olukorda. Käimas on strateegilised arutelud üldametnike (AD) konkursi uue kontseptsiooni ja pädevusraamistiku läbivaatamise üle. Seejuures peetakse silmas, et kandidaatide profiil ja taust oleks senisest mitmekesisem. Spetsialistide konkurssidel on juba käimas katseetapp, mille käigus katsetatakse teatavaid uusi valikumeetodeid.

Peamine eesmärk on lühendada konkursside kestust, muuta need nii kandidaatide kui ka hindajate seisukohast tõhusamaks ja jõuda paremini kandidaatideni, kelle profiil vastab värbavate talituste ootustele. Samuti soovib EPSO ajakohastada testimismeetodeid, et need oleksid kooskõlas rahvusvahelise parima tavaga. EPSO kavatseb võtta spetsialistide konkursside algusetapis kasutusele arvutipõhise valikvastustega testi ja hakata mõtlemisvõime testi hindama põhimõttel „sooritatud / mitte sooritatud“. Covidi kriisi tõttu on EPSO hakanud hindamiskeskuse teste korraldama kaugjälgimise teel. Mõne konkursi teatavaid arvutipõhiseid teste saavad kandidaadid teha kas veebis või testimiskeskustes. Muude katseprojektidega võetakse kasutusele testid kõigis 24s ELi ametlikus keeles ja arvutipõhine kvalifikatsiooni hindamine (Talent Screener). Arvestades, et katseprojektid on alles algusjärgus ja nende tulemusi tuleb veel analüüsida, annab EPSO üksikasjalikumat infot uuenduste kohta hiljem.

Personalivaliku protsessi tähtsaimad aspektid on objektiivsus ja võrdne kohtlemine.