Liigu edasi põhisisu juurde

Mitmekesisus ja kaasatus

Picture showing 6 people

EL väärtustab mitmekesisust, kuna peab seda töökeskkonda rikastavaks, innovatsiooni ja loovust suurendavaks ning tugevust võimaldavaks omaduseks. Mitmekesises ja kaasavas keskkonnas on kõigil inimestel nende taustast olenemata võrdsed võimalused, neil on tugev ühtekuuluvustunne ja neid hinnatakse nende ainulaadse panuse eest.

Õiglane valikumenetlus, mis toob ELi institutsioonidesse mitmekesise talendipagasi, on alles esimene samm.

Kõik ELi institutsioonid, organid ja asutused on pühendunud mitmekesisuse edendamisele ja kaasava töökoha loomisele. Nad rakendavad seda kohustust mitmesuguste sihipäraste meetmete kaudu, milleks on näiteks

  • meetmed, mille eesmärk on tagada, et kõik ELi töötajad tunnevad end väärtustatuna ning saavad kogu karjääri jooksul kasutada kõiki oma oskusi;
  • personalipoliitika, millega parandatakse töö- ja eraelu tasakaalu, kaugtöövõimalusi ja paindlikku töökorraldust kõigile töötajatele;
  • juhtide ja töötajate koolitaminetöökohal diskrimineerimise ja ahistamise, kiusamise, lõhestava või sobimatu käitumise tõkestamiseks.

Lisateavet mitmekesisuse ja kaasamise kohta ELi institutsioonides ja asutustes leiab spetsiaalselt veebilehelt.

EPSO edendab oma teavitustegevuses võrdseid võimalusi ja mitmekesisust, et meelitada ligi mitmekülgselt andekaid inimesi kõigist ELi liikmesriikidest. Lisaks võtab EPSO vastu sihipäraseid teavitusmeetmeid, näiteks koostöökutse ELi mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonidele. Seeläbi püüab EPSO jõuda võimalikult erinevate kandidaatideni, et ELi suur mitmekesisus oleks konkurssidel osalejate hulgas paremini esindatud ja jõuaks lõppkokkuvõttes ka ELi institutsioonidesse.