Liigu edasi põhisisu juurde

ELi delegatsioonide haldusjuhid

Olete hea spetsialist ja soovite teha rahvusvahelist karjääri ELi delegatsiooni haldusjuhina?

EL võtab tööle haldusjuhte (palgaaste AST 4). Värvatud spetsialistid hakkavad tööle Euroopa välisteenistuses (EEAS).

Haldusjuht abistab ELi delegatsiooni juhti selliste delegatsiooni juhtimisega seotud igapäevaste tööülesannete täitmisel nagu halduseelarve ja inimressursside haldamine, järelevalve logistiliste küsimuste, varustuse ja teenuste ning töötajate ja vara ohutuse ja julgeoleku üle. Haldusjuht vastutab koos delegatsiooni juhiga delegatsiooni eelarve üldise haldusalase ja rahalise täitmise eest ning kannab hoolt delegatsiooni sujuva toimimise eest.

Kõik Euroopa välisteenistuse töötajad töötavad korrapäraselt liidu delegatsioonides. Euroopa välisteenistuse ametnikud töötavad oma karjääri jooksul eri geograafilistes piirkondades ja peakorteris ja/või eri ametikohtadel. Mõned delegatsioonid asuvad riikides, kus võivad olla rasked elamis- ja julgeolekutingimused.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid võimalust töötada koos oma ala asjatundjatega ning hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ja arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate vähemalt kahte ELi ametlikku keelt: ühte 24st ELi ametlikust keelest väga heal tasemel jainglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel, siis esitage kandideerimisavaldus!

Samuti peab teil olema kas haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kaheaastasele keskharidusjärgsele haridusele õiguse, ärijuhtimise, personalijuhtimise, rahanduse, raamatupidamise, logistika, hoonete halduse või inseneriteaduste erialal, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane asjakohane erialane töökogemusvõi lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt üheksa-aastane asjakohane erialane töökogemus.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 14. juulist 2022.