Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kuidas taotleda sõidu- ja/või elamiskulude hüvitamist?

Question categories:

Hindamiskeskuse testidele tulles palume teil kaasa võtta:

  • kolm allpool nimetatud (täidetud ja allkirjastatud) vormi;
  • isikutunnistuse (vajaduse korral mõlema poole) või passi koopia;
  • reisidokumendid.

Järgmisi dokumente aktsepteeritakse kui tõendavaid dokumente:

  • lennuk: pardakaart või pileti koopia (ainult arvest ei piisa);
  • rong, buss, laev: pileti koopia (ainult arvest ei piisa);
  • auto: kütusearve ja/või teemaksu pileti originaal (maksetõend, mille kuupäev ei tohi eelneda kuupäevale, mil kandidaat osaleb hindamiskeskuses hindamisel, rohkem kui kaks päeva ja mis peab pärinema sinna viivalt marsruudilt).

Kui te neid dokumente ei esita, siis lükatakse teie taotlus tagasi.

  • hotelliarve, kui teil on õigus saada hüvitist ka elamiskulude katteks (vt eeskirjade punkt 6).

Kui teil testide tegemise päeval kõiki neid dokumente veel ei ole, saate oma toimiku jaoks vajalikud dokumendid saata posti teel järgmisel aadressil:

kui osalete hindamiskeskuse testidel Brüsselis

Euroopa Personalivaliku Amet
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

või

kui osalete hindamiskeskuse testidel Luxembourgis

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Teie EPSO kasutajakontol olev aadress peab valikumenetluse ajal olema teie ametlik elukoha aadress. Soovitame teil kõigi dokumentide koopiad alles hoida.

Kui osalete hindamiskeskuse testidel, siis võib teil olla õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kuid mitte kõigi kaasnenud tegelike kulude hüvitamist (artikkel 2). Lisaks sellele on elamiskulude katteks mõeldud toetus ette nähtud üksnes siis, kui hindamiskeskuse eri testid toimuvad kahe järjestikuse päeva jooksul või kui nende vahele jääb kuni kolm päeva (artikkel 6). Teile ei maksta elamiskulude katteks toetust ei hindamiskeskuse testidele eelnenud ega järgnenud kohapeal veedetud öö eest vastavalt järgmistele eeskirjadele:

Oluline! Palun pange tähele, et teil on alates testi sooritamisest aega 3 kuud, et saata meile täielik taotlus sõidu- ja elamiskulude katmiseks.

 

Olulised dokumendid

- Hüvitamistaotluse vorm

- Juriidilise isiku vorm: valige „Füüsiline isik“

- Finantsteabe vorm