Liigu edasi põhisisu juurde

Mis on hindamiskeskus?

Question categories:

Hindamiskeskuse eesmärk on hinnata teie üld- ja/või erivõimeid ja -oskusi erinevate katsetega, mille sisu kinnitab valikukomisjon: juhtumianalüüs, suuline ettekanne, struktureeritud intervjuu, intervjuu konkreetses pädevusvaldkonnas, e-dokumentide haldus (e-tray). Täpse teabe katsete ja testimiskeelte kohta saate konkursiteatest. Lisateavet üldvõimete ja -oskuste kohta leiate siit.

Katsete ajal jälgivad ja hindavad teid kaks selleks koolitatud hindajat. Teie lõpptulemus sõltub igale hindamiskeskuses hinnatud võimele ja oskusele antud hinnangust.

Korralduslikel kaalutlustel võidakse juhtumianalüüs korraldada liikmesriikide testimiskeskustes eraldi muudest hindamiskeskuse testidest.

Muid hindamiskeskuse teste korraldatakse üldjuhul kaugvormis. Erandjuhul võivad teatavad hindamiskeskuse testid toimuda Brüsselis või Luxembourgis kutses märgitud aadressil.