Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Mida peaksin tegema juhul, kui leian, et mind ei koheldud minu eripära(de) tõttu konkursil õiglaselt?

EPSO peab võrdsust, mitmekesisust ja kaasatust väga oluliseks ning teeb kõik endast oleneva, et tagada oma kandidaatidele võrdsed võimalused, võrdne kohtlemine ja võrdne juurdepääs.

Kui leiate, et teid on koheldud ebaõiglaselt või diskrimineerivalt ühe või mitme järgmise omaduse alusel: sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetiline eripära, emakeel, usutunnistus või veendumus, poliitilised või muud seisukohad, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus või seksuaalne sättumus, võtke meiega viivitamata ühendust, et jagada oma tähelepanekuid ja tundeid.

Pöörame suurt tähelepanu tagasisidele, mille oleme saanud kandidaatidelt, kes on meie võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasatuse alase poliitika ja tavade keskmes. Lisateavet selle kohta, kuidas me seda poliitikat praktikas rakendame, saate võrdsetele võimalustele pühendatud veebilehelt.