Liigu edasi põhisisu juurde

Kuidas kontrollitakse kandidaatide teadmisi ELi kohta ja nende motivatsiooni?

Soov töötada Euroopa heaks on endiselt üks peamisi tegureid, mis uusi töötajaid ELi institutsioonidesse toob ning mille alusel neid ka valitakse. Kandidaatide teadmisi ELi kohta ja motivatsiooni töötada ELi heaks kontrollitakse erinevates valikumenetluse etappides:
  • enne avalduse esitamist täidavad kandidaadid veebipõhise sobivuse hindamise küsimustiku;
  • kandideerimisavaldusse märgivad kandidaadid ELiga seotud õpingud ja töökogemuse ning kirjeldavad oma motivatsiooni töötada ELi heaks;
  • hindamiskeskuses kontrollitakse teadmisi ja motivatsiooni katsete käigus, mis põhinevad ELi institutsioonide igapäevatöös ette tulevatel tegelikel olukordadel. Tööolukorra lahendamise ülesanded töötavad konkursi jaoks välja ELi ametnikud ning need põhinevad tegelikel tööolukordadel. Need katsed eeldavad kandidaadilt põhjalikke teadmisi selle kohta, mida institutsioonid teevad ning milline on nende roll ja omavaheline tööjaotus;
  • samuti osalevad kõrgharidusega administraatorite konkursil kandideerijad hindamiskeskuses ELi-teemalisel motivatsioonivestlusel, mille käigus neilt küsitakse muu hulgas järgmist: millest sai alguse nende huvi ELi institutsioonides töötamise vastu, milline on nende teadlikkus ELi väärtustest ja soov neid järgida, arusaamine ELi praegustest ja tulevastest probleemidest, ootused ELi karjääri suhtes, teadmised ELi ja selle ajaloo, ELi institutsioonide ja peamiste poliitikastrateegiate kohta.