Liigu edasi põhisisu juurde

Milliseid oskusi peavad kandidaadid konkursil kasutatavate testide ja katsete käigus tõendama?

Institutsioonid otsivad kandidaate, kes on andekad, motiveeritud ning kellel on järgmised üldvõimed ja -oskused.

  • Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus: oluliste asjaolude tuvastamine keerukate probleemide puhul ning loominguliste ja praktiliste lahenduste leidmine
  • Suhtlemisoskus: selge ja täpne suuline ja kirjalik suhtlemine
  • Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus: kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks isikliku vastutuse võtmine ja initsiatiivi ülesnäitamine, järgides kindlaksmääratud menetlusi
  • Õppimis- ja enesearendamisvõime: isiklike oskuste ning organisatsiooni ja selle töökeskkonda käsitlevate teadmiste arendamine ja süvendamine
  • Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus: olulisemate ülesannete esikohale seadmine, paindlikult töötamine ning oma töö tõhus organiseerimine
  • Pingetaluvus: tõhususe säilitamine ka suure töökoormuse puhul, positiivne toimetulek tööalaste pingetega ning kohandumine muutuva töökeskkonnaga
  • Meeskonnatöö oskus: oskus teha koostööd nii oma kolleegidega kui ka organisatsiooniväliste üksuste liikmetega ning inimeste erinevuste austamine
  • Juhtimisoskus (üksnes administraatorite puhul): inimeste juhtimine, arendamine ja motiveerimine seatud eesmärkide saavutamiseks

Lisaks otsivad institutsioonid spetsialistide ametikohtadele kandidaate, kes on oma valdkonnas kõrgelt kvalifitseeritud. Teave valdkonnapõhiste oskuste ning nii üld- kui ka valdkonnapõhiseid võimeid ja oskusi hindavate katsete kohta on esitatud konkursiteates.

EPSO-l on kavas alates 2023. aastast kasutusele võtta uus pädevusraamistik. Lisateave uue pädevusraamistiku kohta