Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Käimasolevad valikumenetlused

Siit leiate ajakohastatud teavet (ajakavad, seotud dokumendid jne) EPSO hallatavate käimasolevate valikumenetluste kohta. 

Ametinimetus Viide
Hariduspsühholoogid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korrektorid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Tõlkijad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Hoonete haldamine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Hoonete haldamine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Hoonete haldamine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finantsvaldkond (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Teabevahetus (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Teabevahetus (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Õigus (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Õigus (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Finantsvaldkond (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Finantsvaldkond (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Operatiivse turvalisuse valdkonna assistendid EPSO/AST/155/22 - 1
Tehnilise turvalisuse valdkonna assistendid EPSO/AST/155/22 - 2
Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna assistendid EPSO/AST/155/22 - 3
Energiavaldkonna administraatorid EPSO/AD/401/22 - 1
Kliimavaldkonna administraatorid EPSO/AD/401/22 - 2
Keskkonnavaldkonna administraatorid EPSO/AD/401/22 - 3
Assistendid – Finantsjuhtimine EPSO/AST/154/22 - 1
Assistendid – Raamatupidamine ja varahaldus EPSO/AST/154/22 - 2
Assistendid – Avalikud hanked EPSO/AST/154/22 - 3
Assistendid – Graafiline disain ja visuaalse sisu loomine EPSO/AST/154/22 - 4
Assistendid – Sotsiaal- ja digitaalmeedia EPSO/AST/154/22 - 5
Assistendid – Veebimeister EPSO/AST/154/22 - 6
ELi delegatsioonide haldusjuhid EPSO/AST/153/22
Kaitsetööstuse valdkonna administraatorid EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Kaitsetööstuse valdkonna eksperdid EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Kosmosevaldkonna administraatorid EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Kosmosevaldkonna eksperdid EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Keeletalituse assistendid – eesti keel (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Keeletalituse assistendid – horvaadi keel (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Keeletalituse assistendid – itaalia keel (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Keeletalituse assistendid – hollandi keel (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Keeletalituse assistendid – poola keel (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Keeletalituse assistendid – portugali keel (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Auditi valdkonna administraatorid EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1