Liigu edasi põhisisu juurde

Käimasolevad valikumenetlused

Siit leiate ajakohastatud teavet (ajakavad, seotud dokumendid jne) EPSO hallatavate käimasolevate valikumenetluste kohta. 

Ametinimetus Viide
Hariduspsühholoogid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korrektorid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Tõlkijad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Hoonete haldamine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finantsvaldkond (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Teabevahetus (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Õigus (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Kaitsetööstuse valdkonna administraatorid EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Kaitsetööstuse valdkonna eksperdid EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Kosmosevaldkonna administraatorid EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Kosmosevaldkonna eksperdid EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Keeletalituse assistendid – eesti keel (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Keeletalituse assistendid – horvaadi keel (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Keeletalituse assistendid – itaalia keel (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Keeletalituse assistendid – hollandi keel (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Keeletalituse assistendid – poola keel (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Keeletalituse assistendid – portugali keel (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Auditi valdkonna administraatorid EPSO/AD/399/22
Administraatorid – IKT-taristud, pilveteenused, võrgud ja vahevara EPSO/AD/398/22 - 1
Administraatorid – Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus EPSO/AD/398/22 - 2
Administraatorid – IT- ja andmehaldus, programmi-, portfelli- ja projektijuhtimine, projektijuhtimise büroo (PMO), äri- ja ettevõttearhitektuur EPSO/AD/398/22 - 3
Administraatorid – IT-rakenduste ja pakettlahenduste kavandamine, arendamine/konfigureerimine, testimine, käitamine ja hooldus; andmehaldus, andmeanalüüs ja tehisintellekt. EPSO/AD/398/22 - 4
Administraatorid – IKT turve EPSO/AD/398/22 - 5
Assistendid – IKT-taristud, pilveteenused, võrgud ja vahevara EPSO/AST/151/22 - 1
Assistendid – Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus EPSO/AST/151/22 - 2
Assistendid – IT-rakenduste ja valmislahenduste väljatöötamine/konfigureerimine, testimine, käitamine ja hooldus; andmehaldus, andmeanalüüs ja tehisintellekt EPSO/AST/151/22 - 3
Assistendid – IKT turve EPSO/AST/151/22 - 4
Iiri (GA) õiguskeele eksperdid EPSO/AD/396/21
Merendus- ja kalandusasjade valdkonna administraatorid EPSO/AD/397/21
Uurijad – Pettustevastased juurdlused ja operatiivtoimingud ELi kulude ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Eksperdid – Pettustevastased juurdlused ja operatiivtoimingud ELi kulude ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Uurijad – Pettustevastased juurdlused ja operatiivtoimingud tolli ja kaubanduse, tubaka ja võltsitud kaupade valdkonnas EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)