Liigu edasi põhisisu juurde

Kandideerimiseks avatud

Töövõimaluste andmebaasist leiab ajakohaseid tööpakkumisi alalistele ja ajutistele ametikohtadele, sealhulgas lepinguliste töötajate ametikohti, praktikapakkumisi ja lähetusvõimalusi. Lisateavet võimalike töölepinguliikide kohta leiab meie töötajate kategooriate lehelt.

NB! Sellel veebisaidil ei avaldata kõiki ELi institutsioonides pakutavaid vabu töökohti. 

Lisateavet ja rohkem töövõimalusi leiab ELi institutsioonide ja organite tööpakkumiste lehekülgedelt

ELi asutused korraldavad aeg-ajalt ka ise ajutiste ja lepinguliste töötajate valikumenetlusi. EPSO ei vastuta institutsioonide, organite ja asutuste veebisaitidel avaldatud vabade ametikohtade teadete eest.

Praktikant
Ametinimetus Palgaaste Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Praktika N/A Ljubljana (Sloveenia) no deadline for application
Praktika (eri profiilid) N/A Pariis (Prantsusmaa)
Lepinguline töötaja
Ametinimetus Palgaaste Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Teadur FG IV Brüssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (Madalmaad), Sevilla (Hispaania) no deadline for application
Finantsvaldkond (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teabevahetus (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Hoonete haldamine (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Õigus (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Hariduspsühholoogid (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Tõlkijad (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korrektorid (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Assistendid/sekretärid FG IV Varssavi (Poola)
Projekti nõunik FG IV Brüssel (Belgia)
Teabevahetuse assistent FG III Luxembourg (Luksemburg)
Projektijuht FG III Brüssel (Belgia)
Programmi Töötaja FG IV Bukarest
ÕIGUSAMETNIK FG IV Brüssel (Belgia)
Kohalik infoturbeametnik FG IV Pariis (Prantsusmaa)
Registrikontrolli ametnik - Krüptohaldur FG IV Madrid (Spain)
finantsassistent FG III Luxembourg (Luksemburg)
Finantsassistent FG III Bratislava (Slovakkia)
Lähetatud riiklik ekspert
Ametinimetus Palgaaste Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Lähetatud riiklik ekspert N/A Brüssel (Belgia) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert N/A Ljubljana (Sloveenia) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert N/A Brüssel (Belgia)
Ekspert N/A Pariis (Prantsusmaa)
Lähetatud riiklik ekspert N/A Bratislava (Slovakkia)
Alaline ametnik
Ametinimetus Palgaaste Asukoht(asukohad) Tähtaeg
ELi delegatsioonide haldusjuhid AST 4 ELi mittekuuluvad linnad
Ajutine töötaja
Ametinimetus Palgaaste Asukoht(asukohad) Tähtaeg
personalitöö assistent
AST 3 Brüssel (Belgia)
Tegevdirektor AD 14 Bilbao (Hispaania)
Direktor AD 14 Barcelona (Hispaania)
Finants-, eelarve- ja kontrolliametnik AD 6 Budapest (Ungari)
Iiri keele tõlkija AD 5 Brüssel (Belgia)
Programmi Töötaja AD 7 Bukarest
Vanempoliitikaametnik AD 8 Bukarest
Finants- ja eelarveametnik AD 8 Bukarest
finantsassistent AST 1, AST 3 Brüssel (Belgia)
Galileo teenindusjuht AD 8 Praha (Tšehhi Vabariik)
Galileo teenuste osutamise insener AD 7 Praha (Tšehhi Vabariik)
Turvatoimingute ja järelevalve osakonna juhataja asetäitja AD 8 Pariis (Prantsusmaa)
Kohaliku turvabüroo meeskonna juht AD 7 Praha (Tšehhi Vabariik)
Krüptohaldur FG IV Pariis (Prantsusmaa)

Alaline ametnik

Bewerbungsschluss: Direktor
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ELi delegatsioonide haldusjuhid
Asukoht(asukohad): ELi mittekuuluvad linnad
Tähtaeg:

Lepinguline töötaja

Bewerbungsschluss: Riskijuhtimisametnik
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Õigus (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Tehniliste lahenduste arhitekt
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: operatsioonide ametnik – rahvusvaheline koostöö
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teadur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Raamatupidamis- ja finantsküsimuste korrespondent
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: haldusassistent

Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: personaliametnik

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teabevahetuse assistent
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Programmihaldusametnik
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Lähetushalduse ametnik
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teadur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teadur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (Madalmaad), Sevilla (Hispaania)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Registrikontrolli ametnik - Krüptohaldur
Asukoht(asukohad): Madrid (Spain)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Riskijuhtimisametnik
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teabevahetus (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: küberturvalisuse ekspert
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Bürooassistent
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Kohalik infoturbeametnik
Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Operatsioonide ametnik
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Assistendid/sekretärid
Asukoht(asukohad): Varssavi (Poola)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Epideemiateabe ja ohtude hindamise teadur
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Finantsassistent
Asukoht(asukohad): Bratislava (Slovakkia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Haldus / Inimressursid (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: ÕIGUSAMETNIK
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Programmi Töötaja
Asukoht(asukohad): Bukarest
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Riskijuhtimisametnik
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: operatsioonide ametnik – vastuvõtutugi
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: finantsassistent
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Korrektorid (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Teabevahetusametnik
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: HR assistent - personaliprotsesside ja -süsteemide juht
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: süsteemiinsener
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Eelarve- ja finantsnõunik
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT projektiametnik
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: operatsioonide ametnik – kohapealne tugi
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: õigusekspert
Asukoht(asukohad): Frankfurt (Saksamaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Tõlkijad (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Projektijuht
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent)
Tähtaeg: no deadline for application