Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

Job vacancies
Muud lepingud
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Teaduslik ekspert Teadus- ja uurimistegevus N/A (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)
Lähetatud riiklik ekspert
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Projektiametnik – merendusprogrammid Euroopa avalik haldus N/A (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Majandus, rahandus ja statistika N/A (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Frankfurt (Saksamaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond N/A Euroopa Regioonide Komitee Brüssel (Belgia) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Euroopa avalik haldus N/A (CEPOL) Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet Budapest (Ungari)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond N/A Euroopa Regioonide Komitee Brüssel (Belgia) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Õigusvaldkond N/A Euroopa Regioonide Komitee Brüssel (Belgia) no deadline for application
Ekspert Majandus, rahandus ja statistika N/A (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve Pariis (Prantsusmaa)
Lähetatud riiklik ekspert Euroopa avalik haldus N/A (ACER) Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet Ljubljana (Sloveenia) no deadline for application
PANGANDUSSEKTORI ANALÜÜTIK Majandus, rahandus ja statistika N/A (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve Pariis (Prantsusmaa)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Sõjalise mobiilsuse projektiohvitser Euroopa avalik haldus N/A (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Projektiametnik – maaprogrammid Euroopa avalik haldus N/A (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Projektiametnik – Counter-IED Euroopa avalik haldus N/A (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Lähetatud riiklik ekspert Kommunikatsioon, Majandus, rahandus ja statistika, Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Õigusvaldkond, Tugitöötajad N/A (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis (Prantsusmaa) no deadline for application
Ajutine töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Hanke- ja lepinguametnik Euroopa avalik haldus AD 8 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Projektijuhtimise ja kvaliteedi osakonna juhataja Euroopa avalik haldus AD 10 (EUSPA) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet Praha (Tšehhi Vabariik)
Rahvatervise koolituse ekspert Teadus- ja uurimistegevus AD 5 (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
Peasekretär Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Spetsialiseerunud programmijuht – Administraator Euroopa avalik haldus AD 6 (EACEA) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet Brüssel (Belgia)
Euroopa finants - Euroopa Terrorismivastane Keskus Euroopa avalik haldus AD 12 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Personalivolinik - personalieeskirjade täitmine ja riskijuhtimine Personalihaldus AD 5 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Finantsassistent Majandus, rahandus ja statistika AST 3 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Projektiametnik / programmi koordineerija Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Andmekvaliteedi Ametnik Euroopa avalik haldus AD 6 (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)
Kohtuvaidluste ja kaebuste sektori juhataja Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Assistendid/sekretärid Välissuhted AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Assistendid/sekretärid Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Direktor Euroopa avalik haldus AD 14 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Finantskorralduse vanemjuht Majandus, rahandus ja statistika AD 9 Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) Brüssel (Belgia)
IKT strateegia ja teostuse koordineerimise üksuse juht Infotehnoloogia AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Projektijuht Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) Valenciennes (Prantsusmaa)
Sekretär / sekretär Tugitöötajad AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
IT-teenuste ametnik Infotehnoloogia AD 7 Euroopa Komisjon Luxembourg (Luksemburg)
Turvalisuse akrediteerimise ettevalmistamise ametnik Euroopa avalik haldus AD 8 (EUSPA) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet Praha (Tšehhi Vabariik)
Üksuse juht – ECTC – ekspertiis ja sidusrühmade juhtimine Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Tegevdirektor Teadus- ja uurimistegevus AD 14 Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte Brüssel (Belgia)
Osakonnajuhataja Personalihaldus AD 13 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
õigusteenuste talituse juhataja Õigusvaldkond AD 10 (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Frankfurt (Saksamaa)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond AD 5 (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet Tallinn (Eesti)
Spetsialist - CT operatsioonid Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
EUIPO vaatluskeskuse osakonna direktor (M/N) Euroopa avalik haldus AD 10 (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Alicante (Hispaania)
laevaohutuse projektiametnik Välissuhted AD 5 (EMSA) Euroopa Meresõiduohutuse Amet Lissabon (Portugal)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg) no deadline for application
Andmekaitseametnik Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Spetsialist – tõlkija – ELi Interneti-viiteüksus Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)

Lepinguline töötaja

Bewerbungsschluss: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent)
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Finantsvaldkond (CAST Permanent)
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Õigus (CAST Permanent)
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Teabevahetus (CAST Permanent)
Domain(s):
Kommunikatsioon
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Hariduspsühholoogid (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Haldus / Inimressursid (CAST Permanent)
Domain(s):
Personalihaldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Hoonete haldamine (CAST Permanent)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Korrektorid (CAST Permanent)
Domain(s):
Keeled
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Tõlkijad (CAST Permanent)
Domain(s):
Keeled
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Job vacancies

Alaline ametnik

Bewerbungsschluss: Personaliametnik
Domain(s):
Personalihaldus
Institution/Agency: (EEA) Euroopa Keskkonnaamet
Asukoht(asukohad): Kopenhaagen (Taani)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Direktor
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:

Lepinguline töötaja

Bewerbungsschluss: Infotehnoloogiaassistent
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Asukoht(asukohad): Strasbourg (Prantsusmaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teabevahetusspetsialist
Domain(s):
Kommunikatsioon
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teadur
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: Joint Research Centre
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (Madalmaad), Sevilla (Hispaania)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Poliitikanõunik
Domain(s):
Välissuhted
Institution/Agency: (CEPOL) Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
Asukoht(asukohad): Budapest (Ungari)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Programmijuht
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Nikosia (Küpros)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Projekti assistent
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC)
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Infotehnoloogiaametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Asukoht(asukohad): Strasbourg (Prantsusmaa), Tallinn (Eesti)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Projektiametnik – ringmajandus
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-teenuste ametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Andmeanalüütik
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Asukoht(asukohad): Riia (Läti)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Sekretär
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Andmekaitseinspektor
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Kõigi üksuste / osakondade tugiametnik
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Asukoht(asukohad): Strasbourg (Prantsusmaa), Tallinn (Eesti)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT Security Auditor and Data Breach Handler
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Andmekaitseinspektor
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Agent – Rahandus
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Poliitikanõunik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teadusametnik – taimekaitsevahendite jäägid
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet
Asukoht(asukohad): Parma (Itaalia)
Tähtaeg:

Ajutine töötaja

Bewerbungsschluss: Projektijuhtimise ja kvaliteedi osakonna juhataja
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EUSPA) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet
Asukoht(asukohad): Praha (Tšehhi Vabariik)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Hanke- ja lepinguametnik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Finantsassistent
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-teenuste ametnik
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Sekretär / sekretär
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Andmekaitseametnik
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist – tõlkija – ELi Interneti-viiteüksus
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Programmiametnik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet
Asukoht(asukohad): Parma (Itaalia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Strateegilise analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Asukoht(asukohad): Varssavi (Poola)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialiseerunud programmijuht – Administraator
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EACEA) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Kohtuvaidluste ja kaebuste sektori juhataja
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Assistendid/sekretärid
Domain(s):
Välissuhted
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: õigusteenuste talituse juhataja
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Asukoht(asukohad): Frankfurt (Saksamaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Keeleadministraator
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Poliitikaametnik – tööstuse kaasamine ja ELi poliitika
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Üksuse juht – Kriitilised Võimaldajad
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Kolmandate riikide analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Asukoht(asukohad): Varssavi (Poola)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Euroopa finants - Euroopa Terrorismivastane Keskus
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg: