Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

Job vacancies
Alaline ametnik
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Personaliametnik Personalihaldus AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Euroopa Keskkonnaamet Kopenhaagen (Taani)
Lepinguline töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Andmeanalüütik Majandus, rahandus ja statistika N/A BERECi Tugiamet (BERECi Büroo) Riia (Läti)
Teabevahetusspetsialist Kommunikatsioon FG III (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
Hanke- ja lepinguametnik Euroopa avalik haldus FG IV (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Sekretär Euroopa avalik haldus FG II Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
IT-administraator EUCI Infotehnoloogia FG IV (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Programmijuht Euroopa avalik haldus FG IV Euroopa Komisjon Nikosia (Küpros) no deadline for application
Infotehnoloogiaassistent Infotehnoloogia FG III (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet Strasbourg (Prantsusmaa)
Projekti assistent Välissuhted FG III Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Riskijuhtimisametnik Majandus, rahandus ja statistika FG IV Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Teadur Teadus- ja uurimistegevus FG IV Joint Research Centre Brüssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (Madalmaad), Sevilla (Hispaania) no deadline for application
IT Security Auditor and Data Breach Handler Infotehnoloogia FG IV Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
Projekti assistent Välissuhted FG III Euroopa Komisjon Ateena (Kreeka)
Agent – Rahandus Majandus, rahandus ja statistika FG III Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Ajutine töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Kolmandate riikide analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Esimees - Biotsiidikomitee Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Teadus- ja uurimistegevus AD 10 (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet Helsingi (Soome)
Projektiametnik – lennundus/lennundus Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Administraatorid Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Spetsialist – tõlkija – ELi Interneti-viiteüksus Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Üksuse juht – Kriitilised Võimaldajad Euroopa avalik haldus AD 12 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Peasekretär Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Esimees - Biotsiidikomitee Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Teadus- ja uurimistegevus AD 10 (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet Helsingi (Soome)
Projektiametnik – innovatsioon Teadus- ja uurimistegevus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Teabevahetusspetsialist Kommunikatsioon AD 6 (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Alicante (Hispaania)
Sisekontrolli koordinaator Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) Brüssel (Belgia)
Poliitikaametnik – tööstuse kaasamine ja ELi poliitika Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Esimees - Biotsiidikomitee Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Teadus- ja uurimistegevus AD 10 (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet Helsingi (Soome)
Andmekaitseametnik Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Õiguslik Assistent Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Kohtuvaidluste ja kaebuste sektori juhataja Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Projektiametnik / programmi koordineerija Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Keeleadministraator Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Asedirektor ja üksuse Juhataja - Tööstusstrateegia ja ELi Poliitika Euroopa avalik haldus AD 13 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Administraatorid Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Projektijuht Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) Valenciennes (Prantsusmaa)
Projektiohvitser kaitse kosmoses ja kosmoseolukorra teadvustamine Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) Euroopa avalik haldus FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Hoonete haldamine (CAST Permanent) Euroopa avalik haldus FG II, FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Finantsvaldkond (CAST Permanent) Majandus, rahandus ja statistika FG II, FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent) Tugitöötajad FG I ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent) Tugitöötajad FG II ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Hariduspsühholoogid (CAST Permanent) Tugitöötajad FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) Infotehnoloogia FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Korrektorid (CAST Permanent) Keeled FG III ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Õigus (CAST Permanent) Õigusvaldkond FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Tõlkijad (CAST Permanent) Keeled FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) Euroopa avalik haldus FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Teabevahetus (CAST Permanent) Kommunikatsioon FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) Personalihaldus FG II, FG III, FG IV ELi institutsioonid N/A no deadline for application
Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent) Tugitöötajad FG II ELi institutsioonid N/A no deadline for application

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Bewerbungsschluss: Hariduspsühholoogid (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Haldus / Inimressursid (CAST Permanent)
Domain(s):
Personalihaldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Hoonete haldamine (CAST Permanent)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Korrektorid (CAST Permanent)
Domain(s):
Keeled
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Tõlkijad (CAST Permanent)
Domain(s):
Keeled
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent)
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Finantsvaldkond (CAST Permanent)
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Õigus (CAST Permanent)
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent)
Domain(s):
Tugitöötajad
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Teabevahetus (CAST Permanent)
Domain(s):
Kommunikatsioon
Institution/Agency: ELi institutsioonid
Tähtaeg: no deadline for application
Job vacancies

Alaline ametnik

Bewerbungsschluss: Personaliametnik
Domain(s):
Personalihaldus
Institution/Agency: (EEA) Euroopa Keskkonnaamet
Asukoht(asukohad): Kopenhaagen (Taani)
Tähtaeg:

Lepinguline töötaja

Bewerbungsschluss: Andmeanalüütik
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Asukoht(asukohad): Riia (Läti)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Agent – Rahandus
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Programmijuht
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Nikosia (Küpros)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Infotehnoloogiaassistent
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Asukoht(asukohad): Strasbourg (Prantsusmaa)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Projekti assistent
Domain(s):
Välissuhted
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Hanke- ja lepinguametnik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Sekretär
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Andmekaitseinspektor
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Projekti assistent
Domain(s):
Välissuhted
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Ateena (Kreeka)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teabevahetusspetsialist
Domain(s):
Kommunikatsioon
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: IT-administraator EUCI
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Teadur
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: Joint Research Centre
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (Madalmaad), Sevilla (Hispaania)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: IT Security Auditor and Data Breach Handler
Domain(s):
Infotehnoloogia
Institution/Agency: Euroopa Andmekaitseinspektor
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Riskijuhtimisametnik
Domain(s):
Majandus, rahandus ja statistika
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:

Ajutine töötaja

Bewerbungsschluss: Kolmandate riikide analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Asukoht(asukohad): Varssavi (Poola)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Andmekaitseametnik
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)
Asukoht(asukohad): Valletta (Malta)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Esimees - Biotsiidikomitee
Domain(s):
Euroopa avalik haldus, Välissuhted, Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet
Asukoht(asukohad): Helsingi (Soome)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Õiguslik Assistent
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Komisjon
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Tegevdirektor
Domain(s):
Teadus- ja uurimistegevus
Institution/Agency: Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Üksuse juht – EC3 digitaalne tugiüksus
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ÕIGUSAMETNIK
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Asukoht(asukohad): Tallinn (Eesti)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: ÕIGUSAMETNIK
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg: no deadline for application
Bewerbungsschluss: Üksuse juht – ECTC – ekspertiis ja sidusrühmade juhtimine
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Üksuse juht – Kriitilised Võimaldajad
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Peasekretär
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Keeleadministraator
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Asedirektor ja üksuse Juhataja - Tööstusstrateegia ja ELi Poliitika
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Assistendid/sekretärid
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Keeleadministraator
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: Euroopa Kohus
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist - CT operatsioonid
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Veebisisu ja kontaktide haldamise assistent
Domain(s):
Kommunikatsioon
Institution/Agency: (CEDEFOP) Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Asukoht(asukohad): Thessaloniki (Kreeka)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Hanke- ja lepinguametnik
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: EUIPO vaatluskeskuse osakonna direktor (M/N)
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Programmi juhtimine / Projektiametnik – Maa
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Experto/a - Control Financiero y Contabilidad / Servicios Jurídicos y Contratación Pública
Domain(s):
Õigusvaldkond
Institution/Agency: (EEA) Euroopa Keskkonnaamet
Asukoht(asukohad): Kopenhaagen (Taani)
Tähtaeg:
Bewerbungsschluss: Spetsialist – tõlkija – ELi Interneti-viiteüksus
Domain(s):
Euroopa avalik haldus
Institution/Agency: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Tähtaeg: