Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

Job vacancies
Lepinguline töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Projekti assistent Välissuhted FG III Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Projekti assistent Välissuhted FG III Euroopa Komisjon Ateena (Kreeka)
Sekretär Euroopa avalik haldus FG II Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Infotehnoloogia FG IV Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
Ajutine töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Administraatorid Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Meeskonna juht Euroopa avalik haldus AST 1 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Õiguslik Assistent Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
EUIPO vaatluskeskuse osakonna direktor (M/N) Euroopa avalik haldus AD 10 (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Alicante (Hispaania)
Kolmandate riikide analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Seirekeskuse sektori juhataja (Frontexi vaatluskeskus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Strateegilise analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Tegevdirektor Teadus- ja uurimistegevus AD 14 Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte Brüssel (Belgia)
Kohtuvaidluste ja kaebuste sektori juhataja Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Projektijuht Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) Valenciennes (Prantsusmaa)
Peasekretär Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Teabevahetusspetsialist Kommunikatsioon AD 6 (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Alicante (Hispaania)
Sekretär / sekretär Tugitöötajad AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
IKT strateegia ja teostuse koordineerimise üksuse juht Infotehnoloogia AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
õigusteenuste talituse juhataja Õigusvaldkond AD 10 (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Frankfurt (Saksamaa)
Projektiametnik / programmi koordineerija Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Spetsialiseerunud programmijuht – Administraator Euroopa avalik haldus AD 6 (EACEA) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet Brüssel (Belgia)
Personalivolinik - personalieeskirjade täitmine ja riskijuhtimine Personalihaldus AD 5 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Andmekvaliteedi Ametnik Euroopa avalik haldus AD 6 (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)
Asedirektor ja üksuse Juhataja - Tööstusstrateegia ja ELi Poliitika Euroopa avalik haldus AD 13 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Hanke- ja lepinguametnik Euroopa avalik haldus AD 8 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Poliitikaametnik – tööstuse kaasamine ja ELi poliitika Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Spetsialist - CT operatsioonid Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Üksuse juht – ECTC – ekspertiis ja sidusrühmade juhtimine Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Spetsialist – tõlkija – ELi Interneti-viiteüksus Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Assistendid/sekretärid Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Järelevalveametnik Majandus, rahandus ja statistika N/A (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve Pariis (Prantsusmaa)

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.