Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

Job vacancies
Lepinguline töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Riskijuhtimisametnik Majandus, rahandus ja statistika FG IV Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Projekti assistent Välissuhted FG III Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Projekti assistent Välissuhted FG III Euroopa Komisjon Ateena (Kreeka)
Agent – Rahandus Majandus, rahandus ja statistika FG III Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Sekretär Euroopa avalik haldus FG II Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
Teabevahetusspetsialist Kommunikatsioon FG III (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Infotehnoloogia FG IV Euroopa Andmekaitseinspektor Brüssel (Belgia)
Ajutine töötaja
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Keeleadministraator Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
IKT-programmide ja -projektide juht Infotehnoloogia AD 5 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Administraatorid Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Assistendid/sekretärid Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Projektiametnik – lennundus/lennundus Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Programmi juhtimine / Projektiametnik – Maa Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Projektiametnik – innovatsioon Teadus- ja uurimistegevus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
IT rakenduste administraator Infotehnoloogia AD 7 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Turvalisuse akrediteerimise ettevalmistamise ametnik Euroopa avalik haldus AD 8 (EUSPA) Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet Praha (Tšehhi Vabariik)
Meeskonna juht Euroopa avalik haldus AST 1 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
Sisekontrolli koordinaator Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) Brüssel (Belgia)
Poliitikanõunik Euroopa avalik haldus AD 7 (ELA) Euroopa Tööjõuamet Bratislava (Slovakkia)
Keeleadministraator Õigusvaldkond AD 7 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Veebisisu ja kontaktide haldamise assistent Kommunikatsioon AST 3 (CEDEFOP) Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Thessaloniki (Kreeka)
Õiguslik Assistent Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Komisjon Brüssel (Belgia)
EUIPO vaatluskeskuse osakonna direktor (M/N) Euroopa avalik haldus AD 10 (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Alicante (Hispaania)
Kolmandate riikide analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Rahvatervise koolituse ekspert Teadus- ja uurimistegevus AD 5 (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Stockholm (Rootsi)
Seirekeskuse sektori juhataja (Frontexi vaatluskeskus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Strateegilise analüüsi sektori juhataja (riskianalüüsi talitus) Euroopa avalik haldus AD 10 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) Varssavi (Poola)
Kohtuvaidluste ja kaebuste sektori juhataja Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Tegevdirektor Teadus- ja uurimistegevus AD 14 Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte Brüssel (Belgia)
Andmekaitseametnik Õigusvaldkond AD 8 Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) Valletta (Malta)
Projektijuht Euroopa avalik haldus AD 5 Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) Valenciennes (Prantsusmaa)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond AD 5 (EU-LISA) Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet Tallinn (Eesti)
Peasekretär Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
Teabevahetusspetsialist Kommunikatsioon AD 6 (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Alicante (Hispaania)
IKT strateegia ja teostuse koordineerimise üksuse juht Infotehnoloogia AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
õigusteenuste talituse juhataja Õigusvaldkond AD 10 (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Frankfurt (Saksamaa)
Sekretär / sekretär Tugitöötajad AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Projektiametnik / programmi koordineerija Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Spetsialiseerunud programmijuht – Administraator Euroopa avalik haldus AD 6 (EACEA) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet Brüssel (Belgia)
Personalivolinik - personalieeskirjade täitmine ja riskijuhtimine Personalihaldus AD 5 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Asedirektor ja üksuse Juhataja - Tööstusstrateegia ja ELi Poliitika Euroopa avalik haldus AD 13 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Hanke- ja lepinguametnik Euroopa avalik haldus AD 8 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Poliitikaametnik – tööstuse kaasamine ja ELi poliitika Euroopa avalik haldus AD 10 (EDA) Euroopa Kaitseagentuur Brüssel (Belgia)
Andmekvaliteedi Ametnik Euroopa avalik haldus AD 6 (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet Parma (Itaalia)
Üksuse juht – ECTC – ekspertiis ja sidusrühmade juhtimine Euroopa avalik haldus AD 9 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Spetsialist - CT operatsioonid Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Spetsialist – tõlkija – ELi Interneti-viiteüksus Euroopa avalik haldus AD 6 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) Haag (Madalmaad)
Assistendid/sekretärid Õigusvaldkond AST 3 Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg)
ÕIGUSAMETNIK Õigusvaldkond N/A Euroopa Kohus Luxembourg (Luksemburg) no deadline for application
Lähetatud riiklik ekspert
Ametinimetus Domain(s) Palgaaste Institution/Agency Asukoht(asukohad) Tähtaeg
Järelevalveametnik Majandus, rahandus ja statistika N/A (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve Pariis (Prantsusmaa)

Kandideerimiseks avatud

Kas olete huvitatud karjäärist ELis?

Allpool leiate mitmeid karjäärivõimalusi ELi institutsioonides, organites ja asutustes, sealhulgas kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: Alaliste ametnike konkursid ja valikumenetlused „CAST Permanent“.

Selle veebilehe paremas servas asuva otsingumootori abil saate otsida eri karjäärivõimalusi, et leida endale sobiv karjäär ELis.

Palun pange tähele, et allpool tööpakkumiste rubriigis on esitatud valik praegustest töövõimalustest. Konkreetsete vabade töökohtade täieliku loetelu leiate ka ELi institutsioonide ja asutuste tööpakkumiste lehekülgedelt.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.