Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO ümberkujundamisprotsessi algus

Uus pädevusraamistik sai rohelise tule

EPSO on alustanud ümberkujundamisprotsessi. Esimesena on päevakorras pädevusraamistiku ajakohastamine.

Euroopa institutsioonide eesmärkide täitmine algab töötajatest. Seepärast peavad töötajate võimed ja oskused vastama institutsioonide ülesannetele ja väärtustele. Seega on oluline, et ELi institutsioonide kõikide tasandite töötajatel oleksid olenemata nende taustast, soost, usutunnistusest, kultuurist või ametikohast teatavad ühised pädevused.

Selle tagamiseks on EPSO alates 2010. aastast kasutanud pädevusraamistikku, mis koosneb kaheksast üldvõimest ja -oskusest, mida testitakse hindamiskeskuse etapis. Kuid ELi institutsioonide vajadused on aja jooksul muutunud. Pädevusraamistiku läbivaatamine on eeltingimus mitmekesise talentide kogumi loomiseks, mille abil täita tulemuslikult ELi institutsioonide vajadusi ja võtta arvesse muutusi tänapäeva tööturul.

Uues pädevusraamistikus määratakse kindlaks võimed ja oskused, mis on teataval ametikohal edukaks töötamiseks olulised. Raamistik annab läbipaistvat teavet valikumenetluse kohta ja ülevaate võimetest ja oskustest, mida kandidaadid peavad vastava konkursi testidel ja katsetel tõendama.

Võimed ja oskused moodustavad valikuprotsessi lahutamatu osa, kuna nende põhjal hinnatakse, kas kandidaat sobib konkreetse ametikoha profiiliga. Need on sihipärase värbamise aluseks ja annavad selge pildi, mida potentsiaalselt kandidaadilt oodatakse.

Pidage meeles, et spetsialisti profiilide puhul otsivad ELi institutsioonid kandidaate, kellel on lisaks üldvõimetele ja -oskustele ka kõrge kvalifikatsioon oma pädevusvaldkonnas. Teave valdkonnapõhiste oskuste ning nii üld- kui ka valdkonnapõhiseid võimeid ja oskusi hindavate testide ja katsete kohta on esitatud konkursiteates.

Seda uut pädevusraamistikku hakkab EPSO oma konkurssidel kasutama alles 2023. aastast.

Tutvuge uute üldvõimete ja -oskustega, mida hakatakse kasutama hindamiskeskuse testidel ja katsetel, ning jälgige ajakohastatud teavet meie veebisaidil.