Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Lepingulised töötajad (tähtajatu CAST)

Valikumenetluse CAST Permanent alusel saavad ELi institutsioonid, organid ja asutused värvata lepingulisi töötajaid, kes asuvad tööle mitmesugustes valdkondades.

Lühend CAST tähistab lepinguliste töötajate valimise töövahendit (Contract Agents Selection Tool). Permanent (tähtajatu) tähendab seda, et valikumenetluses osalemiseks ei ole kehtestatud tähtaega ja avalduse selleks võib esitada igal ajal.

Lepingulised töötajad värvatakse tegema kas füüsilist või administratiivset laadi ajutist tööd või pakkuma lisatööjõudu konkreetsetes valdkondades, kus napib teatavate erioskustega ametnikke.

Värbamisvajaduse tekkimisel võivad ELi institutsioonid, organid ja asutused valida CASTi avalduste andmebaasist kandidaadi või kandidaadid, kelle kvalifikatsioon vastab otsitavale ametiprofiilile.

Eelvaliku läbinud kandidaadid kutsutakse sooritama arvutipõhiseid valikvastustega teste. Need, kes esimese valiku edukalt läbivad, pääsevad teise etappi, mis hõlmab intervjuud ja/või muid hindamisviise. Lisateavet menetluse CAST Permanent valikutestide kohta saab näidistestide lehelt.

Kandidaadid, kes läbivad edukalt kõik valikumenetluse etapid, võivad saada tööpakkumise.

Lepingulised töötajad võetakse tööle kindlaks tähtajaks, mille maksimaalne kestus on kuus aastat. Sageli on esialgse lepingu pikkus 6–12 kuud sõltuvalt töö iseloomust. Mõnes ametis, esinduses ja delegatsioonis võib ajutisele lepingule hiljem järgneda tähtajatu leping.

Üksikasjalikumat teavet saab menetluse CAST Permanent korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

 

Tegevusüksused

CASTi valikumenetluses osalemiseks palutakse kandidaatidel järgida kõiki osalemiskutses esitatud juhiseid. Selleks tuleb luua EPSO kasutajakonto ning sisestada CASTi avalduste andmebaasi nõutavad isikuandmed ning teave töö ja hariduse kohta.

Lisateavet avalduste esitamise korra kohta saab jaotisest „Kuidas kandideerida?“.

Lepingulise töötaja ametikohti leidub paljudes valdkondades ning nende puhul nõutakse erinevaid kvalifikatsioonitasemeid. Ametikohad jagunevad neljaks tegevusüksuseks:

I. Füüsiline töö ning halduslikud tugiteenused
II. Kantselei- ja sekretäritöö, büroo juhtimine ja muud samaväärsed ülesanded
III. Täitevülesanded, eelnõude väljatöötamine, raamatupidamine ja muud samaväärsed tehnilised ülesanded
IV. Haldusalased, nõuandvad, lingvistilised ja samaväärsed tehnilised ülesanded

Kandideerida võib ühte või mitmesse tegevusüksusesse, eeldusel et kandidaat täidab konkursil osalemise tingimused.

Iga profiili ja tegevusüksuse konkursil osalemise üldiste ja eritingimuste (keeled, haridus ja töökogemus) täielik loetelu on esitatud osalemiskutses

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab temaatiliselt veebilehelt.

 

Profiilid

Cast Permanent hõlmab mitut I, II, III ja IV tegevusüksuse profiili. Pidage meeles, et kandideerite alati profiilile ja mitte konkreetsele ametikohale.

Allpool on esitatud menetluse CAST Permanent profiilide loetelu. Klõpsake igal jaotisel ja lugege lähemalt, mida kandidaadilt oodatakse. Võite kandideerida ühe või mitme ametiprofiili ja/või tegevusüksuse raames. Soovitame tungivalt valida üksnes selline ametiprofiil ja tegevusüksus, mille jaoks teil on kõige asjakohasem haridus ja kogemused.