Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Prometricu testimiskeskuse eeskirjad

Testimiskeskuses viibimise ajal on kandidaadid kohustatud käituma professionaalselt, viisakalt ja teistega arvestavalt. Vaatlejad jälgivad kõiki teste pidevalt video- ja audiosalvestuste vahendusel, kontrollkäikude abil ning läbi vaatlusakna. Testimiskeskuse administraatoril on õigus teid testi sooritamiselt kõrvaldada, kui rikute testimiskeskuse eeskirju, sh käitute lugupidamatult administraatorite või teiste kandidaatide suhtes. Kui selgub, et olete testi ajal rikkunud testimiskeskuse eeskirju, on administraator kohustatud teatama sellest Prometricule ja testi tellijale. Seejärel teeb Prometric üksi või koos testi tellijaga otsuse rikkumisele järgneva karistuse kohta, mis võib ulatuda kuni testitulemuste tühistamise ja/või väär- või kuriteosüüdistuse esitamiseni.

 

TESTIDE SISU JA TESTIMISSÜSTEEMIDE KONFIDENTSIAALSUS

 • Arvutipõhine testimissüsteem, juhendid, testide sisu ning tagasiside küsimustikud on Prometricu ja/või testi tellija konfidentsiaalne ja avaldamisele mittekuuluv omand.
 • Testi mis tahes osa teatavaks tegemine, avaldamine, taasesitamine või edastamine mis tahes vormis (suuliselt, elektrooniliselt, kirjalikult või muul viisil) või eesmärgil on rangelt keelatud.
 • Mis tahes vormis taasesitamisele või avaldamisele järgneb kohe väär- või kuriteosüüdistuse esitamine teie ja teile selleks juhiseid andnud või teiega koos tegutsenud isiku vastu.

 

TESTIMISKESKUSESSE SAABUMINE JA PUHKEPAUSID

 • Testile pääsemiseks peate esitama foto ja allkirjaga ning kehtiva (kehtivusaeg ei tohi olla lõppenud) isikut tõendava originaaldokumendi, mille on välja andnud teie riigi valitsusasutus. Sobivad isikut tõendavad dokumendid määrab eelnevalt kindlaks teie testi tellija.
 • Iga kord enne testimisruumi sisenemist kontrollitakse teid metalliotsijaga.
 • Iga kord enne testimisruumi sisenemist palutakse teil tõsta püksisääred hüppeliigesest kõrgemale, tühjendada kõik taskud ja pöörata need pahupidi ning tõmmata varrukad randmest ülespoole.
 • Kui kannate prille, palutakse teil need korraks eest ära võtta, et kontrollida, kas need ei sisalda salvestusseadmeid. Suuremõõdulised ehted tuleb jätta hoiukappi, sest neisse võidakse peita salvestusseadmeid.
 • Testide jooksul võidakse teha eelnevalt kindlaks määratud või kindlaks määramata puhkepause, mille ajakava otsustab teie testi tellija. Iga kord, kui testimisruumist lahkute, peate seda kinnitama oma allkirjaga.
 • Testimiskeskuse administraator ütleb teile, mida on lubatud puhkepauside ajal teha ning eelkõige, kas on lubatud võtta asju hoiukapist või vaadata seal olevat telefoni või märkmeid. Kandidaat, kes soovib puhkepausi ajal kasutada hoiukappi jäetud asju, sh ravimeid, peab sellest enne administraatorile teada andma. Korduvatest või pikaajalistest eemalviibimistest testimisruumist antakse teada testi tellijale.
 • Puhkepausilt tagasi tulles peavad kandidaadid eranditult iga kord läbima kõik turvakontrollid, esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi, andma ruumi sisenemise kohta allkirja ning testi tellija nõudmise korral andma sõrmejälje, et saada luba uuesti testimisruumi siseneda.

 

Keelatud esemed ja testi sooritajate käitumisreeglid testimiskeskuses

 • Ühessegi Prometricu testimiskeskusesse ei tohi tuua relvi.
 • Testimisruumi ei tohi kaasa võtta keelatud isiklikke esemeid. Sellisteks esemeteks on muu hulgas: üleriided, peakatted, toit, joogid, käekotid, dokumendimapid ja -kotid, märkmikud ja kaustikud, käekellad, mobiiltelefonid, elektroonikaseadmed ja kantav tehnoloogia.
 • Kirjalike märkmete, väljaannete ning muude abimaterjalide viimine testimisruumi on rangelt keelatud, välja arvatud juhul, kui testi tellija on seda lubanud. Testimiskeskuse töötajad järgivad esemete lubatavuse üle otsustamisel kliendi juhiseid.
 • Testimiskeskuse administraator konfiskeerib kõik testimisruumi kaasa võetud kirjalikud märkmed ja elektroonikaseadmed.
 • Testimisruumis tohib kasutada ainult pehmeid (ilma juhtmeta) kõrvatroppe ning keskuse pakutavaid pabertaskurätte.
 • Kõik administraatori antud materjalid tuleb pärast testi lõppu tagastada. Kui soovite testi ajal kasutada mustandipaberit, tuleb kasutatud leht enne uue võtmist administraatorile tagasi anda.
 • Kui soovite kergemaid riideesemeid, nagu kampsun, pintsak, sall vms, testi ajal seljast ära võtta, tuleb need asetada tooli seljatoele, mitte sülle või lauale. Testimisruumi ei tohi kaasa võtta üleriideid, nagu paksemad mantlid, joped, vihmamantlid jms.
 • Rangelt keelatud on vestelda teiste testimisruumis viibivate kandidaatidega või vaadata nende ekraani, testimaterjale või kirjalikke märkmeid.

 

Märkus. Juhul kui tekib vastuolu käesolevate eeskirjade ja kliendi või testi tellija antud juhiste vahel, lähtutakse viimastest.

 

Vastutuse välistamine. Käesolevad eeskirjad on kindlaks määranud Prometric. EPSO ei vastuta nende sisu eest ning neid võidakse muuta.