Liigu edasi põhisisu juurde

Võrdsed võimalused, mitmekesisus ja kaasatus

ELi peamiste eesmärkide hulgas on ühiskonnas erinevuste aktsepteerimise suurendamine, eelarvamuste kaotamine ja mitmekesisuse eeliste edendamine.

Euroopa Personalivaliku Amet püüab pakkuda võrdseid võimalusi ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele olenemata nende rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, vähemusse kuulumisest, sünnipärast, puuetest, vanusest, seksuaalsest sättumusest või mis tahes muust tunnusest.

EPSO valikumenetlused on selged ja läbipaistvad ja kõigile kandidaatidele kättesaadavad. Eesmärk on anda kõigile kandidaatidele kvalifikatsiooni ja oskuste demonstreerimiseks võrdsed võimalused. Selleks pöörab EPSO tähelepanu osalemist takistavatele teguritele, võimalikele eelarvamustele ja diskrimineerimisohtudele ning võtab meetmeid nende vältimiseks.

EPSO eesmärk on meelitada ligi erineva taustaga andekaid inimesi. EPSO soovib suurendada ELi institutsioonide töötajate mitmekesisust, et ELi avalik teenistus esindaks võimalikult suures ulatuses kodanikke, kelle heaks tööd tehakse.

Kas teil on probleeme juurdepääsetavusega? Andke EPSO-le tagasisidet, et aidata tal parandada teabevahetuse ja valikumenetluste juurdepääsetavust. Kui teil on probleeme selle veebisaidi teatavate osade ja/või dokumentide juurdepääsetavusega, võtke meiega ühendust ja me vastame teile esimesel võimalusel.

Kas vajate puude või terviseprobleemi tõttu EPSO valikutestidel ja -katsetel osalemiseks eritingimusi? Lisateavet leiab selle lehe parempoolses veerus olevatelt linkidelt.