Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Praktika (tehnilised profiilid)

Avaldamise kuupäev
03/08/2022
Tähtaeg
17/08/2022 12:00
Asukoht(asukohad): 
Pariis (Prantsusmaa)

Euroopa Pangandusjärelevalve pakub hiljuti õpingud lõpetanutele tasustatud praktikakohti, et anda neile ainulaadne ja vahetu töökogemus Euroopa Pangandusjärelevalves ning üldisi teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja sealhulgas järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve konkreetsetest eesmärkidest.

Väljavalitud praktikantidel on võimalus arendada kvalifikatsiooni andmeanalüüsi ja läbipaistvuse, usaldatavusnormatiivide kohase reguleerimise ja järelevalve, innovatsiooni, teguviiside ja tarbijate, majandus- ja riskianalüüsi, juhtimise ja välisasjade, õigusküsimuste ja nõuetele vastavuse valdkonnas. Nad annavad oma panuse ameti igapäevatöösse ja õpivad tundma ELi asutuste töökeskkonda, nautides samal ajal põnevat elu Pariisis.

2022. aasta praktikantide konkurss hõlmab peamiste tegevusvaldkondade kuut profiili:

  • Andmeanalüüsi, aruandluse ja läbipaistvuse osakonna (DART) assistent – profiili viide: TR TECH 2022/DART
  • Usaldatavusnõuete kohase reguleerimise ja järelevalvepoliitika osakonna (PRSP) assistent – profiili viide: TR TECH 2022/PRSP
  • Innovatsiooni, teguviiside ja tarbijate osakonna (ICC) assistent – profiili viide: TR TECH 2022/ICC
  • Majandus- ja riskianalüüsi osakonna (ERA) assistent – profiili viide: TR TECH 2022/ERA
  • Juhtimise ja välisasjade üksuse (GEA) assistent – profiili viide: TR TECH 2022/GEA
  • Õigusküsimuste ja nõuetele vastavuse üksuse (LC) assistent – profiili viide: TR TECH 2022/LC

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: Euroopa Pangandusjärelevalve praktika kestab esialgu 6 (kuus) kuud ja seda võib pikendada veel kuni 12 (kaksteist) kuu võrra, nii et praktika kogukestus ei ületa 18 (kaheksa) kuud.

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad