Hyppää pääsisältöön

Hallintovirkamiehet ja asiantuntijat puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden alalla

Onko sinulla kokemusta puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden alalta? Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura ja työskentely monikulttuurisessa ja kansainvälisessä tiimissä? Jos näin on, lue lisää!

Euroopan komissio hakee palvelukseensa puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden alan hallintovirkamiehiä (AD 7) ja asiantuntijoita (AD 9). Palvelukseen otetut ammattilaiset työskentelevät pääasiassa Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosastossa (DEFIS).

Tarjolla on töitä seuraavissa asiantuntijaprofiileissa. Huom. Hakija voi valita niistä vain yhden.

  • Ala 1 – Puolustusteollisuus

Hallintovirkamiehet (AD 7): Keskeisiin tehtäviin kuuluu EU:n puolustusalan teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikan laatiminen ja seuranta, EU:n puolustusohjelmien rahoituspainopisteiden asettaminen, puolustusalan teknologisten ja markkinasuuntausten seuranta ja analysointi sekä EU:n puolustukseen liittyvää yrittäjyyttä ja teollisuutta tukevien toimien suunnittelu ja seuranta.

Asiantuntijat (AD 9): Edellä mainittujen tehtävien lisäksi asiantuntijat myös neuvottelevat ja seuraavat monitahoisia oikeudellisia ja hallinnollisia sopimuksia, koordinoivat ja valvovat ryhmiä ja edustavat komissiota keskusteluissa ja neuvotteluissa puolustusalan tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

  • Ala 2 – Avaruusasiat

Hallintovirkamiehet (AD 7): Keskeisiin tehtäviin kuuluu osallistuminen EU:n avaruuspolitiikan kehittämiseen sekä EU:n avaruusohjelman ja tulevien avaruuteen liittyvien ohjelmien toteuttamiseen, avaruusohjelmatoimien valvonta, toimien suunnittelu ja niiden seuranta avaruuteen liittyvän EU:n yrittäjyyden ja teollisuuden tukemiseksi sekä sellaisten toimien kehittäminen ja seuranta, joilla tehostetaan synergiaa EU:n avaruuspolitiikan ja -ohjelman ja muiden unionin politiikkojen välillä.

Asiantuntijat (AD 9): Edellä mainittujen tehtävien lisäksi asiantuntijat myös neuvottelevat ja seuraavat avaruusalan monitahoisia oikeudellisia ja hallinnollisia sopimuksia sekä koordinoivat ja valvovat ryhmiä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan EU-kansalaisen lisäksi myös ihmiset muualla maailmassa.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n virallisessa kielessäsekä riittävä englannin kielen taito. Hakijan on täytettävä myös seuraavat vaatimukset, jotka vaihtelevat eri palkkaluokkien mukaan:

  • Hallintovirkamiehet (AD 7): Ala 1/ Ala 2: Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen yliopistotason koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään 6 vuoden soveltuva työkokemus tai vähintään kolmivuotinen yliopistotason koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään 7 vuoden soveltuva työkokemus.
  • Asiantuntijat (palkkaluokka AD 9): Ala 1/ Ala 2: Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen yliopistotason koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään 10 vuoden soveltuva työkokemus tai vähintään kolmivuotinen yliopistotason koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään 11 vuoden soveltuva työkokemus.

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavista linkeistä avautuvilla hakusivuilla.

Hakuaika alkaa 16. kesäkuuta 2022.