Hyppää pääsisältöön

Kestävän maatalouden ja maaseudun kehittämisen alan hallintovirkamiehet

Oletko kestävän maatalouden ja maaseudun kehittämisen alan asiantuntija? Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura ja työskentely monikulttuurisessa ja kansainvälisessä tiimissä? Jos näin on, lue eteenpäin!

Euroopan komissio etsii parhaillaan asiantuntijoita, joilla on työkokemusta kestävän maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalta. Palvelukseen otetut henkilöt työskentelevät virkamiehinä (palkkaluokka AD 6) pääasiassa Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolla (AGRI-pääosasto) Brysselissä.

Asiantuntijan keskeisiin tehtäviin kuuluu toimintapolitiikan ja uuden lainsäädännön laatiminen, voimassa olevan lainsäädännön ja ohjelmien täytäntöönpano ja hallinnointi, taloudellisten analyysien tekeminen ja toimintapolitiikkaa koskevien näkemysten esittäminen. Tehtävänä on myös kauppasopimusten neuvotteleminen ja/tai valvominen, AGRI-pääosaston vastuulla olevien toimenpiteiden tuloksellisuuden ja niistä saatavan EU:n lisäarvon arviointitoimiin osallistuminen ja/tai niiden ohjaaminen sekä AGRI-pääosaston edustaminen komission työryhmissä, EU:n komiteoissa, EU:n toimielimissä, kansainvälisissä järjestöissä ja foorumeilla.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava jonkin EU-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU-kieltä. Näistä toisessa (kieli 1 – yksi EU:n 24 virallisesta kielestä) hakijalla on oltava perusteellinen taito. Toisen kielen (kieli 2) on oltava englanti tai ranska, ja siinä hakijalla on oltava riittävä taito.

Hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto maataloustieteen alalta ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta (kestävä maatalous, maaseudun kehittäminen, metsätalous, kestävät luonnonvarat, maatalousekonomia maatalousmarkkinat ja -kauppa). Tehtäviin voi myös hakea, jos hakijalla on vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto miltä tahansa alalta ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

Hakuaika alkaa 4. helmikuuta 2021.