Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Turvallisuusalan hallintoavustajat

Onko sinulla kokemusta turvallisuusalalta? Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura ja työskentely monikulttuurisessa ja kansainvälisessä tiimissä? Jos näin on, lue lisää!

EU:n toimielimet hakevat palvelukseensa hallintoavustajia (AST 3) seuraavilla aloilla. Hakija voi valita vain yhden alan.

 • Ala 1 – Operatiivinen turvallisuus: Keskeisiin tehtäviin kuuluu avustaminen kaikissa turvallisuuskysymyksissä, jotka liittyvät henkilöiden, rakennusten ja muun infrastruktuurin, laitteiden, arkaluonteisten ja turvallisuusluokiteltujen tietojen sekä EU:n toimielinten ja muiden elinten kannalta olennaisten muiden resurssien suojeluun. Joihinkin operatiivisen turvallisuuden alan tehtäviin voi liittyä velvoite kantaa asetta ja vaatimus sitoutua jatkuvaan ampuma-asekoulutukseen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen.
 • Ala 2 – Tekninen turvallisuus: Keskeisiin tehtäviin kuuluu osallistuminen rakennuksia ja teknisiä turvallisuuslaitteistoja koskevaan suunnitteluun, tekniseen hallinnointiin, analysointiin ja tekniseen ja hallinnolliseen valvontaan.
 • Ala 3 – Työterveys ja -turvallisuus: Keskeisiin tehtäviin kuuluu avustaminen työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hygieniaan liittyvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisessa, työterveys- ja -turvallisuusnäkökohtien koordinoinnissa rakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheissa, työterveys-, -turvallisuus- ja -hygieniasuunnitelmien ja -ohjeiden laatimisessa sekä hätätilanteiden hallinnassa.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia laajaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan EU-kansalaisen lisäksi myös ihmiset muualla maailmassa.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO pyrkii varmistamaan kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on sivuston yhtäläisiä mahdollisuuksia, moninaisuutta ja osallisuutta käsittelevässä osiossa.

Mitä hakijoilta edellytetään?

 • Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n virallisessa kielessä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.
 • Lisäksi hakijalla on oltava
  • keskiasteen jälkeinen koulutus, joka on kestänyt vähintään kaksi vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, ja sen jälkeen hankittu soveltuva työkokemus
   tai
  • keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ja sen jälkeen hankittu soveltuva työkokemus.

Tutkintovaatimukset ja kunkin alan osalta edellytetyn työkokemuksen vähimmäispituus esitetään yksityiskohtaisesti kilpailuilmoituksessa. Lue se huolellisesti.

Hakuaika alkaa 17. marraskuuta 2022 ja päättyy 20. joulukuuta 2022 klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa.