Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Viestintä

Viestinnän asiantuntijoilla on tärkeä rooli Euroopan unionin ja sen kansalaisten välisten yhteyksien luojina.

He edistävät EU:n toimielinten toiminnan avoimuutta muun muassa vastaamalla EU:n päätöksiä koskeviin tiedotusvälineiden kysymyksiin, tiedottamalla kansalaisille EU:n politiikoista ja toteuttamalla sisäisiä ja ulkoisia tiedotusstrategioita.

Tiedottaja

Toimenkuva

Tiedottajien toimenkuva on laaja. He muun muassa laativat lehdistötiedotteita, raportteja ja muita asiakirjoja, järjestävät lehdistötilaisuuksia, suunnittelevat ja toteuttavat viestintästrategioita ja -kampanjoita, luovat mediasuhteita, pyrkivät varmistamaan EU:n näkyvyyden kaikissa tiedotusvälineissä, seuraavat EU:n toimielinten medianäkyvyyttä ja hoitavat strategista viestintää ja kriisiviestintää.
 
Keskeiset vaatimukset

Vähintään kahden virallisen EU-kielen hyvä taito, soveltuvan alan korkeakoulututkinto palkkaluokkaan AD 5 haettaessa (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) ja lisäksi ylempään palkkaluokkaan AD 6 haettaessa usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Viestintäavustaja

Toimenkuva

Viestintäavustajat antavat tukea erilaisissa tehtävissä, kuten mediayhteyksien luomisessa ja ylläpitämisessä ja viestintäkampanjoiden toteuttamisessa.

Viestintäavustajat voivat hoitaa yhteyksiä mediaan ja yleisöön. He auttavat laatimaan, tarkistamaan ja valmistelemaan julkaistavia asiakirjoja, järjestävät tapahtumia, valmistelevat tiedotteita, julkaisuja, esitteitä ja audiovisuaalista aineistoa, hallinnoivat verkkosivustoja ja sosiaalisen median tilejä sekä analysoivat viestintätoimien vaikutuksia.
 
Keskeiset vaatimukset

Hakijalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito, keskiasteen jälkeinen koulutus soveltuvalta alalta ja muutaman vuoden soveltuva työkokemus tai keskiasteen koulutus ja usean vuoden työkokemus. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista