Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Ulkosuhteet

Ulkosuhteiden asiantuntijat edistävät ja suojelevat EU:n etuja ja arvoja unionin suhteissa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Tehtäväkenttään kuuluu myös EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden edistäminen, kansainvälisen yhteistyön koordinointi, kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen tukeminen. 

Ulkosuhteiden alan virkamies

Toimenkuva

Ulkosuhteiden alan virkamiehet toimivat yhteistyössä EU-maiden ulkoasiainhallintojen ja EU:n toimielinten kanssa johdonmukaisuuden varmistamiseksi unionin ulkoisen toiminnan eri alojen välillä.

Tehtäviin kuuluu myös monenvälisiä sopimuksia koskeviin neuvotteluihin ja sopimusten täytäntöönpanoon osallistuminen, EU:n edustaminen ulkomailla, tiivis yhteistyö EU:n edustustojen ja EU-maiden suurlähetystöjen kanssa sekä poliittisten raporttien ja tilannekatsausten laatiminen päättäjiä varten.

Keskeiset vaatimukset

Vähintään kahden EU:n virallisen kielen hyvä taito, palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) haettaessa korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa lisäksi usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Lisätietoa avoimista työpaikoista ja harjoittelumahdollisuuksista on myös Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) verkkosivustolla.