Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Tiede ja tutkimus

EU:hun kohdistuu laajoja ja monimuotoisia haasteita. Sen vuoksi unioni joutuu yhä useammin tukeutumaan asiantuntijoihin, jotta löydettäisiin vastauksia ympäristöön, terveyteen, elintarvikkeisiin, digiyhteiskuntaan ja muihin globaaleihin ilmiöihin liittyviin kysymyksiin.

EU hakeekin palvelukseensa eri alojen asiantuntijoita, joilla on vankka kokemus alansa tehtävistä. He voivat työskennellä esimerkiksi maatalouden, terveyden, elintarviketurvallisuuden, tekoälyn tai kemikaalialan asiantuntijoina tai ydinturvallisuustarkastajina.

Tiedeasiantuntija

Toimenkuva

Tieteentekijät, tutkijat ja muut asiantuntijat tarjoavat arvokkaan panoksen toimielimille ja päätöksentekijöille tieteellisten haasteiden ratkaisemisessa. 

Asiantuntijoiden keskeisiin tehtäviin kuuluu toimintapolitiikan ja uuden lainsäädännön laadinta, voimassa olevan lainsäädännön ja ohjelmien täytäntöönpano ja hallinnointi, selvitysten ja analyysien tekeminen, toimintapolitiikkaa koskevien näkemysten esittäminen, tarkastukset sekä osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. 

Keskeiset vaatimukset

Näiden toimien pätevyysvaatimukset vaihtelevat tehtävien mukaan. Hakijalla on oltava vähintään kahden EU-kielen hyvä taito, korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja toimesta riippuen vähintään muutaman vuoden tai usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) verkkosivustolla on tietoa sopimussuhteisista toimista.