Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Arviointikeskusvaiheen tulokset ja kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan hakijoiden EPSO-tileillä: 21/02/2018

Varallaololuettelossa olevien hakijoiden lukumäärä: 8

Ei vähimmäispistemäärää – varallaololuettelossa ovat kaikki hakijat, jotka läpäisivät kokeet.

Varallaololuettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EPSOn verkkosivustolla 1–2 kuukauden kuluttua siitä, kun kilpailun tulokset on julkaistu hakijoiden EPSO-tileillä.

Post date: 26.02.2018 - 16:17

On syytä muistaa, että kaikkien valintalautakuntien työskentely ja keskustelut ovat luottamuksellisia, ja että kukaan valintalautakuntaan kuulumaton henkilö ei saa yrittää ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Ainoastaan muutoksenhakuoikeuttaan käyttävät hakijat voivat (EPSOn kautta) kirjallisesti ja avoimia kilpailuja koskevissa yleisissä säännöissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti esittää huomautuksensa valintalautakunnan puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja

Stephanie RIDLEY

Varapuheenjohtaja 

Lena WESTBERG

Jäsenet

Monica FUENTES GARCIA
Lucio MASTROSIMONE
Josanne BONNICI
Amparo RUEDA BUESO
Alfonso CERCAS
Alessio LIMONET
Ino Mario GRECH
Silvia CANNALIRE

Varajäsenet

Jose Maria SUBRA ALFARO
Ilaria FUSILLI
Tania GRECH
Maria GOMEZ-LEAL
Sveva BARBAGALLO
Glorienne PORTELLI 

Post date: 06.11.2017 - 15:55

Kutsu arviointikeskusvaiheeseen julkaistaan hakijoiden EPSO-tileillä: 13/10/2017

Arviointikeskusvaiheeseen kutsuttujen hakijoiden lukumäärä: 28

Kaikki hakijat, jotka ovat läpäisseet kokeet ja täyttävät osallistumisehdot, etenevät seuraavaan vaiheeseen.

 

Post date: 18.10.2017 - 13:28

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 61

Minimum score needed in the admission tests to be invited to the translation tests: 44​

Post date: 19.04.2017 - 14:15

Hakemusten määrä: 1022

 

Post date: 23.01.2017 - 15:46