Hyppää pääsisältöön

Moninaisuus ja osallisuus

Picture showing 6 people

EU arvostaa moninaisuutta työympäristöä rikastuttavana, innovointia ja luovuutta lisäävänä ja vahvuuksia tuovana tekijänä. Moninaisessa ja osallistavassa ympäristössä kaikilla ihmisillä on taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet. Heillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja heidän ainutlaatuista panostaan arvostetaan.

Oikeudenmukainen valintamenettely, jolla EU-elimiin saadaan taustoiltaan erilaisia osaajia, on vasta ensimmäinen askel.

EU:n toimielimet, elimet ja virastot ovat kaikki sitoutuneet vaalimaan moninaisuutta ja luomaan osallistavan työpaikan. Ne toteuttavat tätä sitoutuneisuuttaan erilaisin kohdennetuin toimenpitein. Esimerkkejä niistä ovat

  • henkilöstöpolitiikka, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja voivat hyödyntää kaikkea osaamistaan koko uransa ajan
  • henkilöstöpolitiikka, jolla parannetaan työ- ja yksityiselämän tasapainoa, etätyömahdollisuuksia ja joustavia työjärjestelyjä koko henkilöstölle
  • johtajien ja henkilöstön koulutus, jonka tuella he voivat paremmin puuttua työpaikalla tapahtuvaan syrjintään ja häirintään, kiusaamiseen, vastakkainasetteluun ja epäasianmukaiseen käytökseen.

Lue lisää moninaisuudesta ja osallisuudesta EU:n toimielimissä ja elimissä.

EPSO painottaa viestinnässään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja moninaisuutta, jotta EU-elimiin saataisiin taustoiltaan erilaisia osaajia kaikista EU-maista. Lisäksi EPSO toteuttaa kohdennettuja viestintätoimia, joista mainittakoon erityisesti yhteistyöpyyntö EU:ssa toimiville moninaisuutta ja osallisuutta edistäville organisaatioille. Sen avulla EPSO pyrkii tavoittamaan mahdollisimman monipuolisen hakijakunnan, joka edustaisi entistä laajemmin EU:n moninaisuutta ja lisäisi näin moninaisuutta myös EU:n toimielinten virkamieskunnassa.