Hyppää pääsisältöön

Yhtäläiset mahdollisuudet

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten EPSO pyrkii saattamaan tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteet käytännön teoiksi:

  • Kaikissa valintamenettelyissä noudatetaan johdonmukaisesti yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja EU:n ja kansainvälistä syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, myös vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n yleissopimusta.
  • Hakijoille, joilla on vammasta tai terveydentilasta johtuvia erityistarpeita, myönnetään kohtuullisiksi katsottuja erityisjärjestelyjä.
  • EPSOn valintalautakuntien työtä ohjaava yleisperiaate on puolueettomuus. Valintalautakuntien kokoonpanossa kiinnitetään huomiota siihen, että niihin osallistuu taustoiltaan erilaisia ihmisiä, jotta niiden sukupuoli-, ikä-, kansallisuus- ja kielijakauma ja muut ominaisuudet ovat tasapainossa. Valintalautakuntien jäsenten koulutuksessa painotetaan tiukkojen ammatillisten normien noudattamista ja objektiivisia ja puolueettomia arviointimenetelmiä.

Näin EPSO pyrkii varmistamaan, että kaikilla hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua valintamenettelyihin.

Lisäksi EPSO

  • toteuttaa järjestelmällisiä tilastoanalyyseja ja testijärjestelyjen seurantaa, jotta voidaan varmistaa, että kompetensseja kartoittavat arvioinnit ja menetelmät ovat standardoituja ja objektiivisia
  • kerää hakijoilta järjestelmällisesti palautetta tyytyväisyyskyselyillä, jotta se voisi jatkuvasti parantaa toimintaansa
  • arvioi ansioluettelot anonymisoidusti ja perustaa kirjallisten kokeiden pisteytyksen ainoastaan objektiivisiin kriteereihin
  • arvioi viestinnän, valintamenettelyjen ja kokeiden esteettömyyttä ja tuottaa tarvittaessa apuvälineteknologialle soveltuvaa aineistoa.

Lue lisää yhtäläisistä mahdollisuuksista Usein kysyttyä -osiosta.

Tarvitsetko EPSOn valintakokeita varten erityisjärjestelyjä toimintarajoitteen tai terveydentilasi vuoksi? Lue lisää tämän sivun oikeanpuoleisen palstan linkeistä.

 

Seuraavassa videossa esitellään erilaisia mukautuksia, joita valintakokeissa voidaan tarjota sellaisille hakijoille, joilla on toimintarajoite tai muita erityistarpeita:

Video file