Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EU:n edustustojen hallintopäälliköt

Kiinnostaako kansainvälinen ura hallintopäällikkönä EU:n edustustossa?

EU hakee hallintopäälliköitä EU:n edustustoihin (palkkaluokka AST 4). Palvelukseen otetut ammattilaiset työskentelevät Euroopan ulkosuhdehallinnossa (EUH).

Hallintopäälliköt avustavat EU:n edustustojen päälliköitä heidän täyttäessään edustuston päivittäiseen toimintaan liittyviä tehtäviään, joita ovat muun muassa hallinnollisen talousarvion ja henkilöstön hallinnointi, logistiikan, toimitusten ja palvelujen valvonta sekä henkilöstön ja omaisuuden turvallisuudesta huolehtiminen. Yhdessä edustuston päällikön kanssa hallintopäällikkö vastaa edustuston talousarvion hallinnollisesta ja taloudellisesta toteuttamisesta ja osallistuu edustuston toiminnan sujuvuuden varmistamiseen.

Kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöön kuuluvat työskentelevät työuransa aikana jossakin EU:n edustustossa. Virkamiehet työskentelevät uransa aikana vuoroin eri maantieteellisillä alueilla ja ulkosuhdehallinnon päätoimipaikassa ja/tai eri työtehtävissä. Osa edustustoista sijaitsee maissa, joiden elinolot ja turvallisuustilanne voivat olla vaikeat.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan EU-kansalaisen lisäksi myös ihmiset muualla maailmassa.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO pyrkii varmistamaan kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänen on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä. Hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

Lisäksi hakijalla on oltava joko vähintään kaksivuotinen oikeustieteen, liiketalouden, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, kirjanpidon, logistiikan, kiinteistöjen hallinnoinnin tai insinööritieteiden alalla suoritettu keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, ja tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden soveltuva työkokemus, tai keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ja sen jälkeen hankittu vähintään yhdeksän vuoden työkokemus soveltuvalta alalta.

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavista linkeistä avautuvalla hakusivulla.

Hakuaika alkaa 14. heinäkuuta 2022.