Hyppää pääsisältöön

Miten haen korvausta matka- ja oleskelukuluista?

Ota koepäivänä mukaasi

  • jäljempänä olevat kolme lomaketta (täytettyinä ja allekirjoitettuina)
  • kopio henkilökortista (myös kääntöpuolesta) tai passista
  • matkakuluihin liittyvät tositteet.

Seuraavat asiakirjat hyväksytään tositteiksi:

  • lentokone: tarkastuskortti tai kopio matkalipusta (lasku ei yksin riitä)
  • juna, linja-auto, laiva: kopio matkalipusta (lasku ei yksin riitä)
  • henkilöauto: polttoaine- ja/tai tiemaksukuittien alkuperäiskappaleet (maksutositteiden on oltava päivätty enintään 2 päivää ennen sitä päivää, jolloin hakija osallistuu arviointikeskusvaiheeseen, ja maksun suorituspaikan on oltava arviointikeskukseen johtavan tien varrella).

Jos et toimita näitä asiakirjoja, korvaushakemus hylätään.

  • hotellilasku, jos olet oikeutettu yöpymiskorvaukseen (ks. korvaussääntöjen 6 artikla).

Jos sinulla ei koepäivänä vielä ole kaikkia näitä asiakirjoja, voit toimittaa kaikki tositteet postitse seuraavaan osoitteeseen:

Jos koe on Brysselissä:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

tai

Jos koe on Luxemburgissa:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

EPSO-tililläsi ilmoittamasi osoitteen on oltava valintamenettelyn aikana voimassa oleva virallinen kotiosoitteesi. Kaikista asiakirjoista kannattaa säilyttää kopiot.

Kun osallistut arviointikeskusvaiheen kokeisiin, voit tietyillä ehdoilla olla oikeutettu hakemaan korvausta matkakuluista, mutta kaikkia toteutuneita kuluja ei kuitenkaan korvata (2 artikla). Lisäksi oleskelukulujen osalta korvausta voi saada ainoastaan siinä tapauksessa, että arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä tai niiden välillä on korkeintaan 3 päivää (6 artikla). Korvausta ei makseta majoituskuluista arviointikeskusvaihetta edeltävältä eikä sitä seuraavalta yöltä, kuten seuraavissa säännöissä todetaan:

  • Säännöt matka- ja oleskelukulujen korvaamisesta henkilöille, jotka on kutsuttu kilpailu- tai valintamenettelyn osana järjestettäviin kokeisiin, haastatteluun tai lääkärintarkastukseen (sovelletaan vain 1.1.2018 alkaen julkaistuihin valintamenettelyihin)

TärkeääKoko matka-/oleskelukulukorvaushakemus on lähetettävä 3 kuukauden kuluessa koepäivästä.

 

Keskeiset asiakirjat:

Korvaushakemuslomake

Oikeussubjektilomake: valitse sivulta lomake "luonnollinen henkilö"

Tilitietolomake