Hyppää pääsisältöön

Mikä on itsearviointikoe (self-assessment test)?

Question categories:

Joissakin valintamenettelyissä sinua pyydetään tekemään itsearviointikoe ennen hakemista.

 

Itsearviointikoe tarjoaa sinulle tilaisuuden tutustua samanlaisiin tietokoneella tehtäviin kokeisiin, joita sisältyy valintamenettelyn ensimmäiseen vaiheeseen (esim. kielellistä, matemaattista ja abstraktia päättelykykyä testaavat kokeet).

 

Itsearviointikokeiden tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus arvioida kykyjään. Ne eivät siis ole karsivia. Niiden tuloksia ei tallenneta mihinkään eikä niitä oteta huomioon valintamenettelyssä.