Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Mikä on arviointikeskusvaihe?

Arviointikeskusvaiheessa hakijoiden yleis- ja/tai erityiskompetensseja arvioidaan monin tavoin: case-tehtävä, suullinen esitys, strukturoitu haastattelu, erityisalaa koskeva haastattelu, postikoritehtävä jne. Valintalautakunta validoi näiden tehtävien sisällön. Lisätietoja tehtävistä ja kokeiden kielistä on kilpailuilmoituksessa. Lisätietoa yleiskompetensseista

Arviointikeskusvaiheen tehtävien aikana vähintään kaksi arvioijaa tarkkailee hakijoita systemaattisesti. Lopulliset tulokset muodostuvat arviointikeskusvaiheen aikana testattujen kompetenssien arvioinnin perusteella.

Case-tehtäväkoe voidaan käytännön syistä järjestää EU-maissa sijaitsevissa testikeskuksissa erillään muista arviointikeskusvaiheen kokeista, jotka tavallisesti järjestetään etäyhteydellä.

Jotkin arviointikeskusvaiheen kokeista voidaan poikkeuksellisesti järjestää Brysselissä tai Luxemburgissa (osoite ilmoitetaan kutsukirjeessä).