Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Mikä on kilpailuilmoitus?

Question categories:

EU:n toimielimet valitsevat vakinaiset virkamiehet ns. avoimilla kilpailuilla. Jokaisesta kilpailusta ilmoitetaan julkaisemalla kilpailuilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EPSOn verkkosivuilla. Kilpailuilmoitus sisältää täydellisen kuvauksen haetusta profiilista ja koulutusta (ja joskus myös työkokemusta) koskevat vähimmäisvaatimukset sekä tietoa kilpailun aikana tehtävistä kokeista ja testeistä (joilla mitataan ja arvioidaan hakijan ammattitaitoa ja tiettyjä keskeisiä kompetensseja). Lisäksi kilpailuilmoituksessa selitetään, miten avoimeen kilpailuun haetaan. Kilpailuilmoitus julkaistaan yleensä hakuajan ensimmäisenä päivänä.

Koska hakijoita on paljon, valintamenettelyn on EPSOn mielestä oltava mahdollisimman tasapuolinen ja avoin, ja avoimet kilpailut on suunniteltu juuri tätä silmällä pitäen. Oma-aloitteisesti lähetettyjä työhakemuksia ei tästä syystä oteta huomioon.