Hyppää pääsisältöön

Minkälaisia esivalinnan jälkeiset kokeet ovat?

Question categories:

Esivalinnan läpäisseet hakijat kutsutaan tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin, joissa arvioidaan ensin heidän yleistä soveltuvuuttaan, kuten kielellistä, abstraktia ja matemaattista päättelykykyään (kielellä 1).

Sen lisäksi he osallistuvat (kielellä 2) kokeisiin, joissa arvioidaan haussa olevan profiilin ja tehtäväryhmän edellyttämiä erityiskompetensseja*. 

Jos hakija on jo läpäissyt päättelykykyä mittaavat kokeet saman tai ylemmän tehtäväryhmän osalta muttei kompetensseja mittaavaa koetta*, hänet kutsutaan vain kompetensseja mittaavaan kokeeseen*.

EPSO ei järjestä kompetensseja mittaavaa koetta tehtäväryhmän I osalta. Hakija, joka läpäisee tehtäväryhmän I päättelykykyä mittaavat kokeet, voidaan kutsua palvelukseen ottavan yksikön järjestämään kompetensseja mittaavaan kokeeseen.

Palvelukseen ottava yksikkö voi kaikkien tehtäväryhmien osalta kutsua hakijat kokeeseen, jossa mitataan esimerkiksi tekstinlaadinta- tai ajotaitoa tai muuta haetun työn kannalta oleellista taitoa. Tarkempia tietoja kokeista saa palvelukseen ottavalta yksiköltä.

Lisätietoja on Esimerkkejä koetehtävistä -sivulla ("Sopimussuhteiset toimihenkilöt" – "Kompetensseja kartoittavat testit").

*Kielialan hakijoille (korjauslukijat ja kääntäjät) järjestetään kompetenssikokeen sijaan kielen ymmärtämistä mittaava koe.