Hyppää pääsisältöön

Mitä pitää tehdä, jos jossakin monivalintakysymyksessä ilmenee jokin ongelma?

Question categories:

Jos sinulla on vakavia epäilyjä jonkin koekysymyksen sisällön suhteen, ota yhteyttä EPSOon ainoastaan hakijoiden yhteyspisteen kautta 3 vuorokauden kuluessa päivästä, jona olet suorittanut tietokoneella tehtävät monivalintakokeet. Mainitse kysymyksen aihe (sisältö) asianomaisen kysymyksen tunnistamiseksi ja selosta mahdollisimman tarkasti, millainen väitetty virhe on. Ilmoita myös hakijanumerosi (lisätietoja on kilpailuilmoituksen asiaa koskevassa liitteessä).

Jos kysymys ei perusteellisesta laadunvalvonnasta huolimatta täytä EPSOn tiukkoja laatuvaatimuksia, asia korjataan seuraavasti:

  • Ongelmallinen kysymys korjataan tai poistetaan tietokannasta.
  • Ongelmallinen kysymys mitätöidään ja sille osoitetut pisteet jaetaan kokeen muiden kysymysten kesken.
  • Jos kysymys päätetään mitätöidä, se näkyy tuloksissa N-merkinnällä varustettuna (”neutralisation”).