Hyppää pääsisältöön

Mielestäni minun olisi pitänyt voida osallistua kilpailuun pätevyyteni ja/tai työkokemukseni perusteella.

Question categories:

Hakijan oma käsitys siitä, miten hänen pätevyytensä ja/tai työkokemuksensa olisi pitänyt ottaa huomioon, on subjektiivinen. Sen perusteella ei voi osoittaa, että valintalautakunta on tehnyt virheen. Tästä syystä se ei voi korvata valintalautakunnan tekemää arviointia.

Valintalautakunnan arviointiperusteisiin kuuluu tavallisesti luettelo merkityksellisiksi katsotuista oppiaineista, tutkintotodistuksista, tutkinnon tasosta sekä työkokemuksen relevanssista, määrästä ja kestosta. 

Valintalautakunnan päätös, jonka mukaan hakijaa ei ole hyväksytty kilpailuun ennalta määriteltyjen valintakriteereiden perusteella, voi johtua muun muassa seuraavista seikoista:

  • tutkinto ei liity riittävästi kilpailun alaan
  • tutkinnon taso tai opintojen kesto ei vastaa vaatimuksia
  • työkokemus ei liity riittävästi kilpailun alaan 
  • alaan liittyvää työkokemusta on liian vähän
  • relevanttia työkokemusta ei ole kertynyt tarpeeksi kilpailussa edellytetyn tutkintotodistuksen saamisen jälkeen