Hyppää pääsisältöön

Voiko päätöksestä valittaa?

Question categories:

Hakija voi viedä valintalautakunnan tai nimittävän viranomaisen päätöksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos päätös heikentää hakijan oikeudellista asemaa.

Valitus on toimitettava Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle 3 kuukauden 10 päivän kuluessa siitä, kun valituksen kohteena oleva päätös on annettu hakijalle tiedoksi.

Virkamiestuomioistuin voi mitätöidä valituksen kohteena olevan päätöksen mutta ei muuttaa sitä.