Hyppää pääsisältöön

Voiko hakija läpäistä esivalinnan useamman eri profiilin ja/tai tehtäväryhmän valintamenettelyissä?

Question categories:

Kyllä, hakija voi läpäistä esivalinnan useamman eri profiilin ja/tai tehtäväryhmän valintamenettelyissä.

Jos hakija tulee esivalinnassa valituksi saman tehtäväryhmän samaan profiiliin useammin kuin kerran (ja useamman kuin yhden palvelukseen ottavan yksikön taholta), hän osallistuu kokeisiin vain kerran.

Jos hakija tulee esivalinnassa valituksi eri profiileihin/tehtäväryhmiin, hänet kutsutaan kyseisten profiilien/tehtäväryhmien valintakokeisiin siinä järjestyksessä, jossa palvelukseen ottavat yksiköt lähettävät pyyntönsä EPSOlle.

Palvelukseen ottavat yksiköt, hakijat tai EPSO eivät voi vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä koepyynnöt käsitellään.

Jos hakija on jo läpäissyt päättelykykyä mittaavat kokeet, hänet voidaan kutsua eri profiilien kompetensseja* mittaaviin kokeisiin yhden koejakson aikana.

*Kielialan hakijoille (korjauslukijat ja kääntäjät) järjestetään kompetenssikokeen sijaan kielen ymmärtämistä mittaava koe.