Hyppää pääsisältöön

Miten vastaukset pisteytetään Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener)?

Hakijan kustakin vastauksesta annetaan 0–4 pistettä. 

Nämä pisteet kerrotaan kunkin kysymyksen painotuksella ja lasketaan yhteen. Kun hakijoiden yhteispistemääriä verrataan toisiinsa, saadaan selville, keiden hakijoiden kyvyt vastaavat parhaiten tehtävänkuvausta.