Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Mitä tietoja sähköisen hakulomakkeen Kykyjen kartoitus -osiossa (Talent Screener) kysytään ja kuinka kauan osion täyttäminen kestää?

Kykyjen kartoitus -osioon on syytä varata riittävästi aikaa, jotta voit antaa kaikki sellaiset tiedot, joita valintalautakunta tarvitsee osaamisesi arviointiin. Valintalautakunnan on saatava antamiesi tietojen perusteella selvä käsitys siitä, vastaatko kilpailussa määritellyn työntekijäprofiilin vaatimuksia. Vastaukset kannattaa jäsentää näiden vaatimusten mukaisesti, sillä näin voit paremmin tuoda esiin juuri oikeita puolia osaamisestasi ja vastaukset on helpompi arvioida.

Lue kysymykset huolella, ja vastaa siihen, mitä kysytään. Yleensä hakijoita pyydetään kuvaamaan kysymyksen kannalta relevanttia koulutusta ja työkokemusta. Sinulta saatetaan kysyä esimerkiksi työnantajien nimiä, työsuhteiden aloitus- ja päättymispäivämääriä, työsuhteittesi toimenkuvia tai tiettyjen työtehtävien osuutta kokonaistyöajasta.

Näiden Kykyjen kartoitus -osiossa antamiesi tietojen perusteella valintalautakunta antaa pisteitä työkokemuksesi relevanssista ja kestosta sekä työtehtäviesi ja velvollisuuksiesi vaatimustasosta.