Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Miksi EPSO käyttää tietokoneella tehtäviä monivalintakokeita?

EPSOn järjestämillä kognitiivisilla kokeilla ei vain karsita hakijoita, vaan ennen muuta mitataan tulevien EU-virkamiesten päättelytaitoja. Tieteellisten tutkimusten mukaan tällaisten kokeiden avulla voidaan ennakoida työnhakijan suoriutumista tulevista työtehtävistä paremmin kuin pelkästään tietoja mittaavien kokeiden perusteella. Vaikka samaan kilpailuun osallistuville hakijoille ei tehdäkään täsmälleen samoja kysymyksiä, yksittäisten kokeiden vaikeusaste on kaikilla osallistujilla sama. Siten varmistetaan yhdenvertainen kohtelu. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö vahvistaa tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden, ja tuomioistuin on myös vahvistanut, että kokeet ovat oikeudenmukaisen ja yhtäläisen kohtelun periaatteen mukaisia. Tietokoneella tehtävien kokeiden avulla EPSO voi testata kymmeniä tuhansia hakijoita useissa eri paikoissa hyvin lyhyessä ajassa (30 000 hakijaa noin 4 viikossa). Menettely on hakijoiden kannalta tehokas ja joustava, sillä heidän ei kaikkien tarvitse olla läsnä samaan aikaan samassa paikassa.