Hyppää pääsisältöön

Kuinka EU-tietoutta ja motivaatiota arvioidaan?

On tärkeää, että uudet virkamiehet ovat sitoutuneet EU:n tavoitteisiin. EU-tietoutta ja motivaatiota työskennellä EU:n toimielimissä arvioidaan hakuprosessin eri vaiheissa.
  • Hakijoiden omaan käyttöön on laadittu monivalintatehtävä, jonka hakija voi täyttää verkossa ennen kuin tekee hakemuksen.
  • Hakulomakkeessa hakijat ilmoittavat EU:n toimintaan liittyvät opintonsa ja työkokemuksensa sekä kertovat motivaatiostaan työskennellä EU:n palveluksessa.
  • Arviointikeskusvaiheen kokeet perustuvat EU-virkamiesten todellisiin työtilanteisiin, ja edellyttävät hakijalta EU-toimielinten roolien ja yhteistyötapojen syvällistä ymmärrystä.
  • Arviointikeskusvaiheessa hallintovirkamieskilpailuun osallistuville hakijoille järjestetään motivaatiota kartoittava haastattelu, jossa käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja: Mikä herätti kiinnostuksen työskentelyyn EU:ssa, EU:n arvojen tuntemus ja sitoutuminen niihin, EU:n nykyisten ja tulevien haasteiden ymmärtäminen, odotukset EU-uran suhteen sekä EU:n ja sen historian, EU-elinten ja EU:n tärkeimpien politiikan alojen tuntemus.