Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Kuinka voin antaa oman maani viranomaisille luvan tarjota minulle apua valinta- ja rekrytointiprosessissa?

Question categories:

EPSOn kilpailuihin osallistuva hakija voi halutessaan antaa EPSOlle luvan luovuttaa omat yhteystietonsa maansa kansallisille viranomaisille, jotta nämä voivat tarjota hänelle tukea ja neuvontaa valinta- ja rekrytointimenettelyjä varten (kuten koulutusta, tiedotustilaisuuksia, julkaisuja jne.).

Hakijat tekevät tämän valinnan kilpailuun hakiessaan merkitsemällä sähköiseen hakulomakkeeseen, haluavatko he luovuttaa yhteystietonsa. Yhteystietojen luovuttaminen tai luovuttamatta jättäminen koskee vain kyseistä kilpailua, ja valinta on uutta hakemusta toimitettaessa tehtävä aina uudestaan.

Kun vastaat hakulomakkeen kyseiseen kohtaan "Kyllä", suostut yksiselitteisesti siihen, että EPSO saa antaa etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi ja kyseisen kilpailun viitenumeron sen EU-maan kansallisille viranomaisille, jonka kansalainen olet. Tietojen luovuttamisen tarkoituksena on tarjota kansallisille viranomaisille mahdollisuus ottaa sinuun yhteyttä ja tarjota apua kilpailuusi liittyvässä valinta- ja rekrytointimenettelyssä.

Henkilötietojesi luovuttamisessa kansallisille viranomaisille sovelletaan 23.10.2018 annettua asetusta (EU) 2018/1725 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY ja erityisesti sen 7 ja 9 artiklan kumoamisesta).

Kun vastaat hakulomakkeen kyseiseen kohtaan "Kyllä", suostut yksiselitteisesti myös siihen, että sen EU-maan kansalliset viranomaiset, jonka kansalainen olet, käsittelevät edellä kuvattuja henkilötietojasi voidakseen ottaa sinuun yhteyttä ja tarjota apua kilpailuusi liittyvässä valinta- ja rekrytointimenettelyssä. Kansalliset viranomaiset voivat käsitellä tietojasi niin pitkään kuin olet mukana kyseisessä kilpailussa tai kunnes nimesi sisältävä kilpailun varallaololuettelo lakkaa olemasta voimassa tai kunnes perut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn.

Kansallisten viranomaistesi suorittamassa henkilötietojen käsittelemisessä sovelletaan 27.4.2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.

Voit perua oman suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisestiomalle EU-jäsenmaallesi. Huomaa kuitenkin, että jos perut suostumuksesi vasta sen jälkeen, kun EPSO on lähettänyt tietosi jäsenmaallesi, kansalliset viranomaiset eivät saa enää käsitellä tietojasi, mutta se ei poista perumista edeltävän ja suostumukseesi perustuvan tietojesi käsittelyn laillisuutta.

EPSOlle antamasi suostumus henkilötietojesi luovuttamiseen kansallisille viranomaisille ei millään tavalla velvoita sinua hyväksymään viranomaisten sinulle mahdollisesti esittämiä avustamistarjouksia.

EPSOlle antamasi suostumus henkilötietojesi luovuttamiseen kansallisille viranomaisille ei millään tavalla velvoita viranomaisia ottamaan sinuun yhteyttä tai tarjoamaan apua; tämä on kokonaan sen EU-maan päätettävissä, jonka kansalainen olet.